Logo

3. kvartalsrapport for 2021

4. November 2021

Meget tilfredsstillende resultat for årets første tre kvartaler

Bankens resultat før skat for 1.-3. kvartal 2021 udgør 102,1 mio. kr., hvilket er 62,7 mio. kr. højere end samme periode i 2020 (39,4 mio. kr.).

Resultatet før skat for 1.-3. kvartal 2021 forrenter den gennemsnitlige egenkapital med 11,2% p.a.

Baggrunden for det væsentligt højere resultat kan primært henføres til en stigning i bankens basisresultat på 11,1 mio. kr., samt at nedskrivningerne bidrager med en indtægt på 18,6 mio. kr. mod en udgift på 35,1 mio. kr. sidste år. Her var nedskrivningerne markant påvirket af et ledelsesmæssigt skøn som følge af coronakrisen.

  • Basisresultatet (resultat før nedskrivninger på udlån, kursreguleringer og skat) er realiseret med 90,0 mio. kr., svarende til en stigning på 11,1 mio. kr. (14,0%) i forhold til samme periode i 2020.
  • Negativ kursregulering på -6,5 mio. kr., som følge af negative kursreguleringer fra obligationer, mens sektoraktier og valuta bidrager med et positivt afkast. I samme periode i 2020 var der negative kursreguleringer på -1,5 mio. kr.
  • Nedskrivninger på udlån udgør en indtægt på 18,6 mio. kr. Heraf vedrører 10 mio. kr. en tilbageførsel af et ledelsesmæssigt skøn på modelusikkerhed i forbindelse med indfasning af stadie 2-svag i 2020. I bankens akkumulerede nedskrivninger er der fortsat et ledelsesmæssigt skøn vedrørende COVID-19 på 45 mio. kr
  • Bankens samlede udlån, indlån (inkl. puljer) og garantier pr. 30. september 2021 udgør 17,2 mia. kr. og er steget med 1,1 mia. kr. i forhold til samme tidspunkt i 2020, svarende til en stigning på 7,0%.
  • Vækst i udlån fra ultimo september 2020 til ultimo september 2021 er på 6,2%.
  • Vækst i indlån ekskl. puljer fra ultimo september 2020 til ultimo september 2021 er på 4,3%.
  • Kapitalprocent på 18,7% og kernekapitalprocent på 17,8%, samt et solvensbehov på 9,5%. Det samlede kapitalkrav (solvensbehov, NEP-tillæg, kapitalbevaringsbuffer og konjunkturbuffer) er opgjort til 14,4%, mens NEP-kapitalprocenten er opgjort til 20,0% svarende til en overdækning på 5,6 procentpoint. Bankens ansvarlige kapital består af egenkapital på 1.252,8 mio. kr. samt Tier 2 kapital på 49,7 mio. kr. Derudover har banken pr. 23. juni 2021 udstedt NEP-kapital (Tier 3) for 75,0 mio. kr.

På baggrund af det realiserede resultat for årets første tre kvartaler samt forventningerne til fjerde kvartal, valgte banken i fondsbørsmeddelelse 13/2021 af 18. oktober 2021, for anden gang i år, at opjustere forventningerne til årets resultat før skat fra niveauet 95-120 mio. kr. til niveauet 110-130 mio. kr.

For uddybende kommentarer henvises til vedlagte kvartalsrapport.