Logo

1. kvartalsrapport 2020

6. May 2020

Tilfredsstillende basisresultat - men resultat før skat markant påvirket af forventningerne til øgede nedskrivninger som følge af Corona pandemien.

Resultat før skat udgør -10,0 mio. kr., mod et positivt resultat i 1. kvartal 2019 på 29,9 mio. kr. Faldet skyldes primært et ledelsesmæssigt skøn på nedskrivningerne vedrørende coronakrisen på 23,5 mio. kr., samt lavere positive kursreguleringer på værdipapirbehold-ningen på 1,4 mio. kr. mod 9,3 mio. kr. i 1. kvartal 2019.

  • Basisresultatet (resultat før nedskrivninger på udlån, kursreguleringer og skat) er realiseret med 22,5 mio. kr., svarende til en stigning på 6,5 mio. kr. (+41,0%) i forhold til samme periode i 2019.
  • Nedskrivninger på udlån udgør en udgift på 33,9 mio. kr. Heraf vedrører 23,5 mio. kr. ledelsesmæssige skøn vedrørende coronakrisen.
  • En samlet positiv kursregulering på 1,4 mio. kr., som følge af positive kursreguleringer af sektoraktier, mens øvrige aktier og obligationer bidrager med negative kursreguleringer.
  • Bankens forretningsomfang (udlån, indlån inkl. puljer og garantier) pr. 31. marts 2020 udgør 15,5 mia. kr. og er steget med 815 mio. kr. i forhold til samme tidspunkt i 2019, svarende til en stigning på 5,6%.
  • Fald i udlån fra ultimo marts 2019 til ultimo marts 2020 er på 5,6%. Fald i gennemsnitligt udlån er på 3,7%.
  • Vækst i indlån ekskl. puljer fra ultimo marts 2019 til ultimo marts 2020 er på 6,2%. Vækst i gennemsnitligt indlån ekskl. puljer er på 5,6%.
  • Kapitalprocent på 20,3% - Regulatoriske kapitalkrav er opgjort til 14,1% svarende til en overdækning på 6,2 procentpoint.
  • Banken nedjusterede via fondsbørsmeddelelse 10/2020 af 30. april 2020 resultatforventningen til årets resultat før skat til 30-45 mio. kr. mod en tidligere forventning på 60-85 mio. kr. Forventningerne er dog forbundet med en ikke uvæsentlig usikkerhed afhængig af den fortsatte udvikling af corona pandemien.

For uddybende kommentarer henvises til vedlagte kvartalsrapport.
Eventuelle spørgsmål kan rettes til bankdirektør Lars Møller Kristensen på telefon 86303149.