Logo

1. kvartalsrapport 2021

12. May 2021

Tilfredsstillende resultat efter 1. kvartal.

Bankens resultatet før skat for 1. kvartal 2021 udgør et overskud på 15,1 mio. kr., hvilket er 25,1 mio. kr. højere end samme periode i 2020 (-10,0 mio. kr.). Baggrunden for det væsentlig højere resultat kan primært henføres til en stigning i bankens basisresultat på 1,6 mio. kr. samt et markant fald i nedskrivninger på 30,1 mio. kr. i forhold til samme periode sidste år. Modsat udgør kursreguleringerne en udgift på 5,2 mio. kr., hvilket er 6,5 mio. kr. lavere end i 1. kvartal 2020.

Resultatet før skat for 1. kvartal 2021 forrenter den gennemsnitlige egenkapital med 5,1% p.a.

  • Basisresultatet (resultat før nedskrivninger på udlån, kursreguleringer og skat) er realiseret med 24,0 mio. kr., svarende til en stigning på 1,6 mio. kr. (+6,9%) i forhold til samme periode i 2020.
  • En samlet negativ kursregulering på -5,2 mio. kr. som følge af negative kursreguleringer fra obligationer, mens aktier og valuta bidrager med et positivt afkast. I samme periode i 2020 var der positive kursreguleringer på 1,4 mio. kr.
  • Nedskrivninger på udlån udgør en udgift på 3,8 mio. kr., hvilket er væsentlig lavere end udgiften på 33,9 mio. kr. i samme periode i 2020, som var markant påvirket af et ledelsesmæssigt skøn som følge af første bølge af COVID-19 pandemien.
  • Bankens forretningsomfang (udlån, indlån inkl. puljer og garantier) pr. 31. marts 2021 udgør 17,0 mia. kr. og er steget med 1,5 mia. kr. i forhold til samme tidspunkt i 2020, svarende til en stigning på 10,0%.
  • Udlån: Fald i udlån fra ultimo marts 2020 til ultimo marts 2021 på -1,5%. I 2021 er udlånet steget med 2,7% fra ultimo december 2020 til ultimo marts 2021.
  • Indlån: Vækst i indlån ekskl. puljer fra ultimo marts 2020 til ultimo marts 2021 er på 13,6%. I 2021 er indlånet steget med 1,8% fra ultimo december 2020 til ultimo marts 2021.
  • Kapitalprocent på 19,1% og kernekapitalprocent på 18,2%, samt et solvensbehov på 10,2%. Det samlede kapitalkrav (solvensbehov, NEP-tillæg, kapitalbevaringsbuffer og konjunkturbuffer) er opgjort til 14,1% svarende til en overdækning på 5,0 procentpoint. Bankens ansvarlige kapital består af egenkapital på 1.184,2 mio. kr., samt Tier 2 kapital på 49,6 mio. kr.
  • Forventning til 2021: Banken fastholder tidligere udmeldte forventning til årets resultat før skat på niveauet 65-85 mio. kr.

For uddybende kommentarer henvises til vedlagte kvartalsrapport.