Hvad er digital post og elektronisk underskrift?

Digital Post fra offentlige myndigheder er den samme slags breve, som du allerede modtager i din fysiske postkasse fra fx kommunen, sygehuset eller SKAT. Det kan være patientindkaldelser, besked om plads til dit barn i en daginstitution, synsindkaldelse eller forskudsopgørelse.

Også digital post fra private virksomheder

Private virksomheder, som forsikringsselskaber og banker, sender også digital post til deres kunder. Her kan det være fx opgørelser eller kontoudtog.

Forskellen fra traditionel papirpost og en e-mail er, at Digital Post skal modtages og læses på en sikker hjemmeside på internettet.

Læs mere om digital post på borger.dk

Elektronisk underskrift

En elektronisk underskrift sikrer, at du er den, du giver dig ud for at være, når du underskriver i forbindelse med elektronisk kommunikation.

Din underskrift med digital signatur er lige så bindende som den, du sætter på papir med pen og blæk.

Kontakt os
Åbningstider
Mandag-fredag10 - 16 (8-18 efter aftale)