Aktiesparekonto

En Aktiesparekonto giver dig mulighed for at investere i aktier til en mere gunstig beskatning end ved normal investering i aktier.

BEMÆRK: dette er en ældre nyhed, som ikke længere beskriver de gældende regler for aktiesparekonto.
Se gældende satser og opdaterede regler for Aktiesparekonto
.

Ordningen består af en Aktiesparekonto og et depot til værdipapirer.

Du kan indsætte op til 50.000 kr. på kontoen, som du derefter kan investere i aktier, aktiebaserede investeringsforeninger og blandede investeringsforeninger.

Du kan f.eks. investere i BankInvest Optima 55 udb. og BankInvest Optima 75 udb.

Du kan selv handle værdipapirerne via NetBank og Mobilbank – ligesom du kan få rådgivning og handle via din rådgiver i Djurslands Bank.

Fakta om Aktiesparekonto

 • Der er kun tilladt at oprette én Aktiesparekonto pr. person (cpr.nr. – ikke cvr.nr.)
 • Maks. indskud p.t. 50.000 kr.
 • Der kan investeres i aktier og aktiebaserede investeringsforeninger
 • Der kan også investeres i blandede investeringsforeninger, de skal blot have en overvejende andel af aktier og være udbyttebetalende – f.eks.
   • BankInvest Optima 55 udb. og
   • BankInvest Optima 75 udb.
 • Skatten på Aktiesparekonto er 17% og opgøres automatisk ved årets udgang efter lagerprincippet. Du bliver dermed beskatte uanset om du sælger eller ej.
 • Skatten hæves automatisk på kontoen.
 • Uudnyttede tab kan fremføres til fradrag i gevinster på Aktiesparekontoen i kommende år. Tab kan ikke fradrages i gevinster fra andre investeringer uden for Aktiesparekontoen.
Se gældende satser og opdaterede regler for Aktiesparekonto.