Vi arbejder sammen med vores kunder

Djurslands Bank tilbyder smarte og lette løsninger, der kan bruges på pc, tablet og mobil. Vi har en lang historie bag os, men vi er også nutidens og fremtidens bank, og så er vi først og fremmest din bank.

”Økonomi er et følsomt emne.”  “Når jeg vælger bank, har jeg brug for tryghed.”  “Jeg har det godt med den lokale bank.”  Det er citater fra kunder, som blev interviewet til vores 50 års jubilæumsbog, citater, som passer rigtig godt til vores værdier. Bankens primære formål er at rådgive om økonomi, men kunderne fortæller, at bankrådgivning i allerhøjeste grad også handler om tillid, nærvær og  at være i øjenhøjde.

Aktiv og kompetent kunderådgivning 

Vi er stolte over at have vores kunders tillid, for i dag kræver tillid en høj grad af kompetence. Og den kompetence har vores rådgivere. De har fokus på dig og din økonomi, og de tager kontakt til dig, når noget kan gøres bedre og ændres til din fordel. Det kalder vi Aktiv Kunderådgivning.

Sund fornuft i økonomien - til glæde for kunder og aktionærer

Vi er en stærk og attraktiv samarbejdspartner for private og erhvervsvirksomheder med sund fornuft i økonomien. Banken er en sund forretning, der giver aktionærerne et stabilt og konkurrencedygtigt afkast af deres investering.

Det er den bank, vi ønsker at være for dig, uanset om du er kunde, aktionær, medarbejder eller jobsøgende.  

Fem vigtige værdier

Vores værdier bygger på hverdagen i Djurslands Bank.

Team - trivsel - tryghed

Vi vil være en attraktiv arbejdsplads nu og i fremtiden. Vi lægger derfor stor vægt på personlig og faglig udvikling. Den enkelte medarbejders trivsel er væsentlig, så vi i fællesskab kan skabe stærke resultater. Vi møder udfordringer med et smil og bidrager alle til en god og positiv stemning.  

Aktiv kunderådgivning 

Vi vil være Danmarks bedste bank til uopfordret at give vores kunder økonomisk rådgivning. Vi afdækker kundernes behov og tilbyder individuelle og fleksible løsninger. Vi afholder altid planlagte og forberedte møder og giver vores kunder mere, end de forventer.  

Engageret og effektiv 

Vi er proaktive og yder en indsats, der gør en forskel. Hver enkelt medarbejder kan tage selvstændige beslutninger og dermed give hurtige svar. Vi er initiativrige og ser mulighederne. Gennem coaching og sparring finder vi utraditionelle veje og realiserer nye mål.

Sund fornuft i økonomien 

Vi er en bank for kunder med sund fornuft i økonomien. Vi giver altid opdateret og kvalificeret rådgivning og finder økonomisk holdbare løsninger for vores kunder. At være kunde i Djurslands Bank skal altid være lig med økonomisk kvalitet. 

Lokal og synlig

Vi er lokalbanken i Østjylland. Vi er aktive i lokalsamfundet og støtter synligt lokale aktiviteter og foreninger. Vi er utraditionelle i vores markedsføring og er en moderne virksomhed, der med vækst og arbejdspladser i lokalområdet er med til at udvikle det lokale fundament.

Vi bygger på lokale værdier

CSR og bæredygtighed

Social ansvarlighed og bæredygtighed er en naturlig del af Djurslands Bank.

En ansvarlig virksomhed

Som bank er vi ikke direkte belastet af tunge miljømæssige problemstillinger eller kritiske menneskeretlige udfordringer. På trods af det, er vi bevidste om, at kravene til os som ansvarlig virksomhed ændrer sig i takt med, at omverdenen forandrer sig. Det kræver, at vi er ansvarlige, og at vi på bedste vis bidrager der, hvor vi har mulighed for det.

  • Vi støtter op om Global Compacts principper, som bl.a. sætter en fælles etisk og praktisk ramme for virksomhedsansvar.
  • Vi samarbejder med LOPI (Lokale Pengeinstitutter) og har medvirket til 20 anbefalinger om, hvordan den finansielle sektor kan bidrage til en bæredygtig udvikling af samfundet.
  • Vi rapporterer om ESG hoved- og nøgletal i såvel årsrapport samt rapport om samfundsansvar. ESG står for Environment, Social og Governance og er bankens nøgletal for miljø & klima, sociale forhold og selskabsledelse.

Vi tænker bæredygtigt

Vi tilbyder vores kunder "grønne" produkter som Grønt billån og Energilån, og samtidig bakker vi op om vores samarbejdspartneres bæredygtige produkter som f.eks. Totalkredits Energiberegner og BankInvests bæredygtige investeringsprodukter.

Vi tænker desuden ”det grønne” ind i kundemøder ved at tilbyde flere og flere onlinemøder, som sparer tid og energi, ligesom vi tager socialt ansvar i bankens medarbejderpolitik. Som ansat i Djurslands Bank har du f.eks. mulighed for fleksible ansættelsesaftaler samt deltids- og senioraftaler.

Ved indkøb af f.eks. reklameartikler tager vi bevidste valg og tænker gemmeværdi frem for hurtig branding. Vi vil gerne væk fra ”smid-væk” kulturen og fokuserer på at vælge produkter, der er fremstillet af miljørigtigt og genanvendeligt materiale

Miljø og klima

I Djurslands Bank efterlever og understøtter vi udviklingen i den danske miljøpolitiske lovgivning.

Som tiltag samarbejder vi med EnergiData for at opsamle data om bankens energiforbrug, hvilket skal sikre prioriterede indsatsområder. Med baggrund i dette forventer vi at kunne reducere bankens samlede energiforbrug med op til 15% i 2021.

Vi udskifter løbende til energieffektiv LED-belysning i samtlige af bankens filialer, ligesom vi minimerer print af f.eks. kontoudtog.

FN´s Verdensmål

I Djurslands Bank har vi valgt at prioritere to af FN's Verdensmål for bæredygtig udvikling, som vi mener går naturligt i spænd med bankens udvikling på området.


Kvalitetsuddannelse
Internt vægter vi trivsel og uddannelse højt. Vi tror på en høj grad af kompetence blandt bankens medarbejdere og har derfor stort fokus på efteruddannelse af medarbejdere, individuelle uddannelsesforløb, lederuddannelse og forskellige former for kompetenceudvikling.

Udover egen uddannelse er bankens medarbejdere også med til at uddanne andre. Vi deltager f.eks. i Pengeuge på lokale folkeskoler, undervisning på f.eks. handelsskoler og gymnasier samt seminarer indenfor f.eks. boligkøb og investering.

Bæredygtige byer og lokalsamfund
Djurslands Bank er lokalbanken i Østjylland. Vi skaber vækst og arbejdspladser og er med til at udvikle det lokale fundament. Via Totalkredit giver vi adgang til realkreditlån i både by og på land, hvilket er afgørende for boligmarkedet og for bosætningen i f.eks. landdistrikterne.

Som lokal virksomhed støtter vi desuden op om det lokale og frivillige foreningsliv samt om aktiviteter, der foregår i lokalområdet.

Rapport om samfundsansvar

Vil du vide mere om bankens arbejde med CSR og bæredygtighed, kan du læse mere i vores rapport om Samfundsansvar.

Nøgletal

Vi har en sund økonomi, der har vist sin styrke i både medgang og modgang.

Djurslands Bank i tal

Vi har en sund økonomi, der har vist sin styrke i både medgang og modgang.

  • Solid egenkapital på 1.173 mio. kr.
  • Kapitalprocent på 20,2 % – en overdækning på 6,0 %.
  • Banken har 14 kundefilialer og 210 ansatte.
  • Banken har et indlånsoverskud på 3,6 mia. kr.
  • Banken ejes af ca. 20.300 aktionærer.

 

 

  • Over 50.000 privatkunder, ca. 4.600 erhvervskunder og 1.500 foreninger.
  • Høj kundetilfredshed, hvor 9 ud af 10 kunder vil anbefale banken til venner og familie.

Læs mere i bankens årsrapport for 2020.

 

Konkurrencebetingelser i Djurslands Bank

Vi beskytter dine data - også når du deltager i bankens konkurrencer.

Når du vælger at deltage i en konkurrence, der bliver igangsat af Djurslands Bank via fysiske kuponer eller online via hjemmeside eller sociale medier, så beskytter vi i henhold til GDPR (persondataforordning gældende pr. 25. maj 2018) naturligvis dine data.

Du afgiver dine data som navn, adresse og telefonnummer for at kunne benytte websitet og de forbundne og tilhørende online services, samt deltage i konkurrencer eller købe produkter/billetter.

Du er ikke forpligtet til at give os oplysningerne. Hvis du ikke afgiver dine persondata (navn, adresse, telefonnummer og i nogle tilfælde e-mailadresse), kan du ikke deltage i konkurrencer, rette henvendelse til Djurslands Bank eller på anden vis benytte online services på djurslandsbank.dk.

Ved samtykke til at banken må kontakte dig, giver du tilladelse til, at vi må kontakte dig telefonisk indenfor en måned.

Vi gemmer oplysninger, som du har givet os med henblik på at opnå et kundeforhold, i op til to år i en sikker database. Hvis vi endnu ikke har indgået et kundeforhold efter to år, bliver dine data slettet i.h.t. gældende GDPR-lovgivning.

Ansatte i Djurslands Bank (inkl. husstand) kan ikke deltage i konkurrencer i Djurslands Bank.