Prispolitik for erhvervskunder: Nyt kundeprogram

Djurslands Bank indfører med virkning fra 1. juli 2022 et nyt kundeprogram med et nyt gebyr, Grundbeløb Erhverv. Jo flere forretninger, du ligger i banken, des mindre skal du betale.

Banken indfører med virkning fra 1. juli 2022 et nyt kundeprogram med et nyt gebyr, Grundbeløb Erhverv. Din indplacering i kundeprogrammet er afhængig af dit samlede forretningsomfang med banken (både erhverv og privat) og er afgørende for, hvilket grundbeløb, du som erhvervskunde, skal betale.

Det betyder, at jo flere forretninger, du lægger hos os, des mindre skal du betale i Grundbeløb Erhverv.

Vores kundeprogram består af tre forskellige kategorier: Erhverv BusinessPlus, Erhverv Business og Erhverv. Kategorien er afgørende for, hvilken pris du som kunde skal betale for vores serviceydelser:

Erhverv BusinessPlus
Intet grundbeløb
Erhverv Business
250 kr. pr. kvartal
Erhverv
750 kr. pr. kvartal

Sådan beregner vi forretningsomfang

Når vi beregner udlån, leasing, realkredit og investering, så medtager vi erhvervskoncernen og private ejere inkl. husstand.
Din erhvervskoncern er dit erhverv, din husstand og eventuel økonomisk sammenhæng med andre husstande.
Din samlede husstand er dig selv, eventuel ægtefælle/samlever og hjemmeboende børn under 18 år.

I forretningsomfanget for erhvervskoncernen indgår:

 • Udlån og Leasing: Udlån og træk på kreditter i banken samt leasing via bankens samarbejdspartner Opendo.
 • Realkreditlån: Lån optaget fra bankens samarbejdspartner Totalkredit eller DLR Kredit.
 • Investering i værdipapir: Værdipapir i depoter i banken samt puljer i banken.

Forretningsomfanget er første gang opgjort som et gennemsnit fra 1. april 2021 til 31. marts 2022.

Fremover opgør vi forretningsomfanget i januar og bruger gennemsnit fra 1. januar til 31. december året før.

Du vil få besked senest ved udgangen af februar måned, hvis du skifter kategori.

Grundbeløb Erhverv opkræves kvartalsvist pr. 31. marts, 30. juni, 30. september og 31. december.

Kriterier for kundeprogram:

Opfylder du blot ét af kriterierne i den enkelte kategori, så vil du få fordelene i denne kategori.
Kriterierne vil altid give dig den bedst mulige placering. Opfylder du f.eks. ét kriterie i hver kategori, så vil du blive placeret i den for dig mest fordelagtige kategori med den billigst mulige betaling.

Erhverv BusinessPlus

 • Udlån og leasing større end 1,5 mio. kr. eller
  Udlån og træk på kreditter i banken samt leasing via bankens samarbejdspartner Opendo.

 • Realkreditlån større end 4 mio. kr. eller
  Lån optaget fra bankens samarbejdspartner Totalkredit eller DLR Kredit.

 • Investering i værdipapirer for mere end 5 mio. kr.
  Værdipapir i depoter i banken samt puljer i banken.

Intet grundbeløb.

Erhverv Business

 • Udlån og leasing mellem 100.000 kr. og 1,5 mio. kr. eller
  Udlån og træk på kreditter i banken samt leasing via bankens samarbejdspartner Opendo.

 • Realkreditlån mellem 1 mio. kr. og 4 mio. kr. eller
  Lån optaget fra bankens samarbejdspartner Totalkredit eller DLR Kredit.

 • Investering i værdipapirer mellem 500.000 kr. og 5 mio. kr.
  Værdipapir i depoter i banken samt puljer i banken.

Grundbeløb 250 kr. pr. kvartal.

Erhverv

 • Udlån og leasing mindre end 100.000 kr. eller
  Udlån og træk på kreditter i banken samt leasing via bankens samarbejdspartner Opendo.

 • Realkreditlån under 1 mio. kr. eller
  Lån optaget fra bankens samarbejdspartner Totalkredit eller DLR Kredit.

 • Investering i værdipapirer under 500.000 kr.
  Værdipapir i depoter i banken samt puljer i banken.

Grundbeløb 750 kr. pr. kvartal.