Forsikring af din NetBank

Det er vigtigt, at du forsikrer dig selv og din virksomhed mod angreb af din netbank. I Djurslands Bank har vi valgt at gøre det for dig med en Netbankforsikring, Forsikring NetBank Erhverv, som automatisk følger med, når du har erhvervsnetbank i Djurslands Bank.

Stigning i angreb på netbanker

Cyberkriminalitet, virusangreb og indbrud i netbanker er desværre et stort og stigende problem i vores samfund. Djurslands Bank har derfor gennem samarbejde med Bokis Netbankforsikring etableret en forsikring, som vi forventer vil være en stor hjælp for dig, hvis din virksomhed på et tidspunkt skulle blive udsat for fx indbrud i din NetBank.
 

Læs mere om forsikringen

Netbankforsikring til erhvervskunder

Alle kunder med en erhvervsnetbank i Djurslands Bank er omfattet af forsikringen med følgende overordnede vilkår:

  • Ved NetBank-indbrud er der en årlig forsikringssum på 3 mio. kroner
  • Indbrud, der er sket via hacking eller phishing er omfattet
  • Dækning af IT omkostninger samt praktisk og juridisk assistance, hvis virksomhedens kundebase er blevet kompromitteret i forbindelse med netbankindbruddet.
  • Ingen selvrisiko
  • Netbankforsikring omfatter alle erhvervskunder i Djurslands Bank uden særskilt betaling.

  Spørgsmål og svar om Netbankforsikring

  Hvem er omfattet?

  Alle kunder med en NetBank Erhverv og/eller NetBank Erhverv Foreninger.

  Hvilke konti er dækket?

  Forsikringen omfatter alle konti i Djurslands Bank og i øvrige pengeinstitutter i EU/EØS lande, når netbanksindbruddet er sket via Djurslands Banks NetBank eller MobilBank.

  Hvad med mine erhvervskonti, som tilgås via en privatnetbank?

  Forsikringen dækker konti, der anvendes til erhvervsmæssige transaktioner. Det er underordnet, hvilken type af NetBank, som anvendes.

  Hvad er dækket?

  Forsikringen dækker som udgangspunkt alle direkte tab af penge som følge af tredjemands uberettigede adgang til virksomhedens konti. Dermed dækker forsikringen som udgangspunkt overførsler, som ikke er udført af en bruger i NetBank. Eksempel på dette er Phishing eller malware.
  Modsat dækker forsikringen ikke, hvis det er en bruger i NetBank, som har lavet en overførsel, selvom brugeren er blevet narret til at lave den. Eksempel på dette er CEO Fraud eller forfalsket faktura.

  Hvad er forsikringssummerne?

  Der er en årlig forsikringssum på 3 mio. kroner pr. kunde pr. forsikringsår.
  På cyberforsikringen er forsikringssummen 1. mio. kr. pr. kunde pr. forsikringsår.

  Ved behov for en større dækning end 3 mio. kroner: Tag kontakt til dit forsikringsselskab for tillægsdækning.

  Hvad er selvrisikoen?

  Der er ingen selvrisiko på forsikringen.

  Hvad koster denne forsikring?

  Forsikringen er gratis for alle kunder i Djurslands Bank.

  Jeg har allerede en netbankforsikring – skal jeg opsige den?

  Det vil være afhængig af en konkret individuel vurdering af de enkelte forsikringer, herunder forsikringsbetingelser og forsikringssummer. Tag kontakt til dit forsikringsselskab.

  I tilfælde af indbrud, hvordan dækker de to forsikringer?

  Forsikringen igennem Djurslands Bank dækker ikke den del af netbankindbruddet, der er dækket af din egen forsikring. Det er derfor vigtigt at anmelde indbruddet til det forsikringsselskab.
  Hvis selvrisikoen på din egen forsikring er højere end denne forsikring, dækker denne forsikring forskellen i selvrisikoen.

  Udskriftsvenlig version

  Download udskriftsvenlig version