Nyhedsbrevet februar 2018

Djurslands Banks årsregnskab for 2017

Djurslands Bank realiserer for 2017 et resultat før skat på 122,5 mio. kr., hvilket forrenter den gennemsnitlige egenkapital før skat med 12,6%. Resultatet for 2017 både før og efter skat er det højeste i bankens historie. Det indstilles til generalforsamlingen, at der udbetales et udbytte på 7 kr. pr. 10 kr. aktier.

Året 2017 blev på mange områder et godt år for Djurslands Bank. Resultatet før skat på 122,5 mio. kr., en stigning på 33,3% i forhold til 2016, er det højeste i bankens historie og betegnes af ledelsen som meget tilfredsstillende. Resultatet forrenter den gennemsnitlige egenkapital med 12,6%, og i det nuværende nulrentemiljø betragter jeg denne forrentning som meget tilfredsstillende.

Forventninger til bankens basisresultat for 2017 var, at dette skulle ligge i intervallet 70 – 85 mio. kr. og basisresultatet for 2017 ender på 80,5 mio. kr. Isoleret set et resultat, som banken er tilfredse med til trods for, at basisresultatet viser et fald på 13,6% i forhold til 2016. Faldet i basisresultatet var forventet, og årsagen skal ses i lyset af, at bankens indtægter ikke stiger i samme takt som aktivitetsniveauet på grund af det fortsat lave renteniveau. Samtidig medfører især øgede investeringer i it-udvikling, at bankens samlede omkostninger viser en stigende trend.

Optimisme og en positiv samfundsudvikling

Bankens regnskab viser en stigende aktivitetsafhængig indtjening med baggrund i en større optimisme i hele samfundet, som også har en positiv afsmitning i hele markedsområdet. Bankens forretningsomfang stiger med hele 23,9% grundet øget aktivitet i alle bankens filialer.

Optimismen medfører blandt andet et højere privatforbrug, hvor flere vælger at få udskiftet bilen, få boligen renoveret med nyt køkken eller badeværelse. Den lave rente betyder, at der fortsat er stor aktivitet på hele boligområdet med mange hushandler, som er en medvirkende årsag til, at banken i 2017 har haft en udlånsvækst på hele 6,7%.

På det erhvervsmæssige område er der også sundhedstegn. Vi mangler dog stadig at se den samme efterspørgsel efter udlånskroner på erhvervsområdet, som vi oplever hos vores privatkunder. Virksomhedernes indtjening forbedres, der sker en sund konsolidering og en øget beskæftigelse. Alle faktorer gavner den lokale vækst, men den erhvervsmæssige investeringslyst er stadig moderat, når vi ser tilbage på 2017. Den generelt bedre sundhed i privat- og erhvervskundernes økonomi påvirker da også bankens regnskab positivt, da bankens nedskrivninger på udlån for 2017 udgør en indtægt på 17,2 mio. kr. mod en udgift i 2016 på 20,9 mio. kr. 

På den positive side bidrager kursreguleringer også med 24,8 mio. kr., en fremgang på 5,2 mio. kr. i forhold til 2016.

Et godt omdømme og stor kundetilfredshed

Det glæder mig, at banken har et godt omdømme med en høj kundetilfredshed til følge.

I oktober måned 2017 bragte FinansWatch en artikel, hvor Djurslands Bank blev kåret som det pengeinstitut, der havde det andet bedste omdømme i Midtjylland blandt alle pengeinstitutter. I samme måned gennemførte banken sin årlige tilfredshedsanalyse blandt egne kunder. En undersøgelse der viste, at tilfredsheden og loyaliteten fortsat ligger på et meget højt niveau, hvor tæt på 9 ud af 10 kunder scorer banken i den bedste kategori på kundetilfredshedsindekset.

Det gode omdømme og kundetilfredsheden er også en afgørende faktor til, at banken også i 2017 har opnået en rekord stor tilgang af nye kunder. På erhvervsområdet oplever vi også, at vi er erhvervsbank for de mindre og mellemstore virksomheder på Djursland – og i Aarhus området. Gode loyale kunder henviser familie, venner og samarbejdspartnere til Djurslands Bank, og det er jo i bund og grund den bedste anbefaling man kan få.

Årsrapport 2017

Bankdirektøren fortæller om årsresultatet for 2017

7. februar 2018

Generalforsamling

Djurslands Bank afholder ordinær generalforsamling den 14. marts 2018.

Generalforsamling

Generalforsamling for bankens aktionærer

Generalforsamlingen er bankens øverste myndighed, hvor aktionærerne som medejere af banken kan udøve deres stemmeret.

På generalforsamlingen fremlægger formanden for Djurslands Banks bestyrelse, advokat Peter Zacher Sørensen, bankens årsberetning, hvorefter bankdirektør Lars Møller Kristensen fremlægger årsregnskabet.

Første dag for bestilling af afgangskort er mandag den 19. februar 2018. Bestilling kan foretages via bankens hjemmeside og bankens afdelinger.

Elektronisk adgangskort

Djurslands Bank kan som noget nyt sende adgangskort ud via e-mail. Dette kræver, at du registrerer din e-mail ved bestillingen og tilmelder dig til at modtage adgangskortet på mail. Efter tilmelding vil du modtage et elektronisk adgangskort pr. mail. Du kan selv skrive det ud eller medbringe det på din smartphone eller tablet, og du vil ved ankomst få udleveret stemmesedler ved adgangsregistreringen.

Tid og sted...

Dato 
14. marts 2018
Tid
Kl. 18.00
Sted 
Grenaa Idrætscenter
Ydesvej 2
8500 Grenaa

Efter generalforsamlingen har Europa-ekspert og tidligere minister, Lykke Friis, et spændende indlæg om Europa– hvad nu? Lykke Friis giver et ”helikopter-blik” på Europas mange udfordringer og stiller skarpt på Tysklands Angela Merkels rolle. Foredraget trækker både på Lykke Friis personlige erfaringer med kansleren og hendes store kendskab til EU-systemet som forsker og minister.

Banken byder på middag.

Aktionærmøde

Djurslands Bank afholder aktionærmøde i Aarhus torsdag den 15. marts 2018. 

Europaekspert og tidligere minister Lykke Friis.

Aktionærmøde for bankens aktionærer

Bankens formand, Peter Zacher Sørensen, og bankdirektør Lars Møller Kristensen informerer om de væsentligste indlæg og beslutninger fra generalforsamlingen.

Banken byder på middag. Der er begrænset antal pladser, hvorfor adgangskort udleveres efter ”først-til-mølle-princippet”.

Første dag for bestilling af adgangskort er mandag den 19. februar 2018. Bestilling kan foretages via bankens hjemmeside og bankens afdelinger.

Tid og sted...

Dato 
15. marts 2018
Tid
Kl. 18.00
Sted 
Centralværkstedet
Værkmestergade 9
8000 Aarhus C

Efter aktionærmødet har Europa-ekspert og tidligere minister, Lykke Friis, et spændende indlæg om Europa– hvad nu? Lykke Friis giver et ”helikopter-blik” på Europas mange udfordringer og stiller skarpt på Tysklands Angela Merkels rolle. Foredraget trækker både på Lykke Friis personlige erfaringer med kansleren og hendes store kendskab til EU-systemet som forsker og minister.

Banken byder på middag.