Great Place to Work®

Du finder os i top 50 blandt Europas bedste arbejdspladser.

Great Place to Work har kåret Djurslands Bank som en af Europas 50 bedste arbejdspladser. Vi blev nr. 44 ud af 2.340 virksomheder fra 19 forskellige europæiske lande.

7. februar 2018: Bankdirektør Lars Møller Kristensen fortæller om årsresultatet for 2017.

1.-3. Kvartalsrapport 2017

Resultat før skat udgør 104,0 mio. kr., hvilket er en stigning 58,3% i forhold til samme periode i 2016.

03. november 2017

Resultatet – som er det bedste for 1.-3. kvartal i bankens historie - forrenter den gennemsnitlige egenkapital med 14,4% p.a., og anses som meget tilfredsstillende i det nuværende nulrentemiljø.
Det gode resultat skyldes at det høje aktivitetsniveau fra 1. halvår, er fortsat ind i 3. kvartal, primært med baggrund i stor aktivitet inden for boligfinansiering, samt en høj og meget tilfredsstillende kundetilgang er fortsat ind i 3. kvartal. Bankens samlede forretningsomfang er steget 20,0% i forhold til 1.-3. kvartal 2016.
Den fortsat gunstige udvikling i samfundsøkonomien påvirker kundeboniteten positivt og banken kan indtægtsføre yderligere 2,7 mio. kr. på tidligere nedskrivninger og hensættelser i 3. kvartal, så de samlede nedskrivninger og hensættelser på udlån og garantier for 1.-3. kvartal udgør en indtægt på 14,4 mio. kr.

 • Netto renteindtægter stiger med 1,4 mio. kr. (+1,2%)
 • Netto rente- og gebyrindtægter stiger med 6,6 mio. kr. (+2,9%).
 • Indtjening pr. omkostningskrone på 1,69 mod 1,37 i 1.-3. kvartal 2016.
 • Driftsudgifter stiger med 10,6 mio.kr. (+6,8%), heraf 7,1 mio. kr. til øgede it-udgifter.
 • Basisresultat på 67,8 mio. kr. – hvilket er bedre end forventet for 1.-3. kvartal 2017.
 • Nedskrivninger på udlån udgør en indtægt på 14,4 mio. kr. mod en udgift på 20,7 mio. kr. i 1.-3. kvartal 2016.
 • Positive kursreguleringer på 21,9 mio. kr. – en fremgang på 7,5 mio. kr. i forhold til 1.-3. kvartal 2016.
 • Udlån: Vækst i udlån fra ultimo 3. kvartal 2016 til ultimo 3. kvartal 2017 på 8,2%.
  Vækst i gennemsnitlig udlån på 5,5%
 • Indlån: Vækst i indlån fra ultimo 3. kvartal 2016 til ultimo 3. kvartal 2017 på 23,2%.
  Vækst i gennemsnitlig indlån på 23,5%
 • Kapitalprocent på 16,2% - solvensbehov opgjort til 10,6%.

For uddybende kommentarer henvises til 3. Kvartalsrapport.

Eventuelle spørgsmål kan rettes til bankdirektør Lars Møller Kristensen på telefon 86303149.