Ændring af rentevilkår

Djurslands Bank ændrer med virkning fra 20. juni 2021 beløbsgrænsen for beregning af negativ rente til 100.000 kroner på private kunders almindelige indlånskonti, som er omfattet af Bonusrente. Den negative rente er p.t. minus 0,60% p.a.
Ændringen sker af forretningsmæssige årsager.

Læs mere om bonusrente