Aldersopsparing

Sparer du op til din pension på en aldersopsparing, skal du være opmærksom på de regler der trådte i kraft 1. januar 2018. Den væsentligste ændring er, at beløbsgrænsen for indbetaling fremover afhænger af din alder. Hvis du kommer til at indbetale for meget, vil du blive opkrævet en afgift af SKAT, så det kan være en god idé at få styr på dine indbetalinger.

Indbetaler du til en aldersopsparing, skal du være opmærksom på de nye beløbsgrænser. Måske har du både en aldersopsparing i banken og en i dit pensionsselskab, og så kan du nemt risikere at overskride beløbsgrænsen.

Regler for indbetaling

Beløbsgrænse for årlig indbetaling
2018
2019
2020
2021
Fem år eller mindre til folkepensionsalder
46.000 kr.
48.000 kr.
50.200 kr.
52.400 kr.
Mere end fem år til folkepensionsalder
5.100 kr.
5.200 kr. 5.300 kr. 5.400 kr.

Konsekvenser hvis du indbetaler for meget

Det kan have konsekvenser, hvis du indbetaler mere end maksimum. Nedenfor har vi opstillet et eksempel på en person, der har mere end fem år til folkepensionsalderen og et eksempel på en person, der har fem år eller mindre til folkepensionsalderen og samtidigt er påbegyndt udbetaling af en ratepension. Ud over beløbsgrænsen er der også stor forskel på afgiften:

Mere end fem år til folkepensionsalder: Hvis du fx indbetaler 10.800 kr. årligt på din aldersopsparing, indbetaler du 5.400 kr. for meget. Du vil derfor blive opkrævet en afgift på 20 procent af 5.400 kr. via din årsopgørelse fra SKAT. Du kommer til at betale 1.080 kr. i afgift.
Fem år eller mindre til folkepensionsalder: Du indbetaler fx 52.400 kr. til din aldersopsparing. Det kan du desværre ikke, for du har startet udbetaling af din ratepension sidste år. Du har overskredet maksimum med 47.000 kr. (52.400-5.400 kr.). SKAT vil hermed lægge en afgift på 18.800 kr. på din årsopgørelse.

Hvis du indbetaler for meget og ønsker at få det indbetalte beløb udbetalt, skal du betale en afgift på yderligere 20 procent.

Vores råd til dig

 • Aldersopsparing er stadig et godt supplement til dine øvrige pensionsopsparinger, da der ikke sker modregning i eventuelle offentlige ydelser eller beskatning ved udbetaling
 • Du skal sikre dig, at dine indbetalinger på aldersopsparingen holder sig inden for beløbsgrænsen for at undgå ekstra afgift
 • Har du en fast indbetalingsaftale med banken, så anbefaler vi, at du tager kontakt til dine øvrige pensionsudbydere for at høre, om du også indbetaler til aldersopsparing her
 • Overvej et tjek af din pensionsordning: Passer den stadig til dig, eller er der brug for tilpasninger? På grund af de nye regler fra 1. januar 2018 kan det være en god idé at overveje en ny måde at spare op på, f.eks. en ratepension, livrente eller almindelig opsparing

Ønsker du at høre mere om de nye regler, og om det kan få betydning for dig, så er du meget velkommen til at kontakte din rådgiver.

Skattebegunstiget opsparing

Skattebegunstiget opsparing, der er diskvalificerende for indbetaling op til 50.200 kr. årligt (2020) til aldersopsparing.

Udbetalinger der diskvalificerer:

 • Fra ratepension
 • Fra livsvarig livrente
 • Fra indekskonto

Diskvalifikationen gælder også, hvis du har fået udbetalt en ratepension, livrente eller indeks før din tidligste pensionsudbetalingsalder.

Udbetaling af en skattebegunstiget opsparing kan gå 10 år tilbage, dog aldrig tidligere end 1. april 2018.

Hvis du i 2020 starter udbetaling af f.eks. en ratepension, vil du i 2020 kunne indbetale op til 50.200 kr. på din aldersopsparing. Fra 2021 må du indbetale op til 5.400 kr. (2021), fordi du har startet udbetaling af din ratepension.
Du må indbetale op til 5.400 kr. (2021) frem til udbetalingstidspunkt på aldersopsparingen.

Udbetalinger der ikke diskvalificerer:

 • Fra ATP
 • Fra ratepension ved invaliditet eller varigt nedsat erhvervsevne
 • Sumudbetalinger fra aldersopsparing og kapitalpension
 • Fra tjenestemandspension
 • Fra pensionsordning, hvis det er pga. kommunens krav
 • Fra pensionsordninger, hvor der er lavere aldersgrænse for udbetaling
 • Automatisk udbetaling af hvilende pensionsordninger i overensstemmelse med
  aftalegrundlaget for pensionsordning
 • Udbetaling af skattebegunstiget pensionsordninger, hvor udbetaling starter 1. april 2018 eller senere