Lad os hjælpe dig med at investere

Det kræver tid, overblik og en god strategi at pleje sine penge, så de giver et godt afkast. Hvorfor ikke få banken til at gøre arbejdet for dig?

Professionel sparringspartner

Vi tilbyder at fungere som professionel sparringspartner for dig, hvor vi med udgangspunkt i din personlige investeringsprofil investerer og plejer dine midler. 

Vi hjælper dig blandt andet med følgende:

 • Løbende overvågning af markedet
 • Mulighed for automatisk geninvestering af dine midler
 • Risikospredning

Sådan rådgiver vi dig

Dine formueforhold - og din risikovillighed afgør, hvilken strategi vi lægger for dine investeringer. Er du til tryghed, men lavere afkast? Eller er du villig til at tage en høj risiko mod forventning om et højere afkast? Det tager vi en snak med dig om, når vi fastlægger din investeringsprofil.

Investeringsprodukter

I Djurslands Bank tilbyder vi en række forskellige investeringsprodukter, blandt andet puljer og investeringsforeninger. 

Læs mere om bankens investeringsprodukter.

Investeringsprofilen giver ro i maven

Investering er et spørgsmål om temperament, og det er vidt forskelligt, hvilke ønsker man har til sine investeringer. Investeringsprofilen fungerer som en rettesnor for, at dine investeringer svarer til dine forventninger.

Din personlige investeringsprofil Skemaet angiver Djurslands Banks anbefaling til ca. fordeling mellem aktier og obligationer.

Et godt overblik skabes ved at fastlægge din investeringsprofil, som fortæller noget om

 • dit formål med investeringerne
 • din tidshorisont
 • din risikovillighed
 • din formue og indkomst
 • dine skatteforhold
 • din investeringserfaring
 • din evne til at bære evt. tab

Al investering er forbundet med risiko. Til gengæld er der også mulighed for et højere afkast end ved en traditionel opsparingskonto. Nogle mennesker har det bedst med sikkerhed og stabilitet, d.v.s. lav risiko og lavere afkast. Andre trives med en højere risiko med forventning om at opnå et højere afkast.

Din investeringsprofil bliver dermed en rettesnor for sammensætningen af dine investeringer i obligationer og aktier.
 

Overblik

Få en investeringsprofil, der passer til dig

Skal du investere for første gang?

Vi hjælper dig i gang.

Afkast og risiko

Hvis du skal investere for første gang, er det vigtigt, at du gør dig klart, hvilke forventninger du har til afkastet af dine investeringer. 

Alle drømmer om et højt afkast, men vær opmærksom på, at der som regel følger en stor risiko med muligheden for et højt afkast. Lyder noget til at være for godt – så er det, det som regel også. Det er nemlig meget svært at kombinere et højt afkast og lav risiko.

Hvornår er det en god idé at investere?

Har du lidt ekstra på kontoen, vil det ofte være en god idé at investere pengene i værdipapirer. Det vil typisk give dig et bedre afkast, end det du kan opnå ved at lade pengene stå på din konto i banken.

Investeringsprofil

For at sikre, at du investerer dine midler mest hensigtsmæssigt, laver vi en investeringsprofil til dig. Her spørger vi ind til, hvornår du forventer at skulle bruge de investerede penge, og hvor høj risiko har du råd til at løbe? Læs mere her.

Beskyttelse af dig som investor

Der er nogle helt klare regler, vi skal overholde, når vi rådgiver dig om investering i værdipapirer.

Reglerne beskytter dig ikke imod at tabe på dine investeringer. Sådan er det desværre ikke. Men reglerne sikrer, at du som investor modtager grundig og relevant rådgivning, så du får overblik og bliver klædt på til at tage beslutninger, der passer til dig.

Vi rådgiver dig ifølge regler, der gælder investeringsrådgivning i hele EU.

Læs mere om reglerne her

Vil du selv investere?

Måske passer bankens investeringsordninger ikke til dig? I så fald kan du selv stå for dine investeringer.

Du investerer selv – med rådgivning fra banken

Du kan sagtens vælge selv at stå for alle investeringsbeslutninger og samtidig få professionel rådgivning i banken. Ligesom ved al anden investeringsrådgivning, tager vi også her udgangspunkt i din investeringsprofil, der fortæller om dine formueforhold og din risikovillighed.

Du får professionel rådgivning hos os, men det er dig, der i sidste ende tager alle beslutninger.  

Du investerer selv – uden rådgivning fra banken

Via NetBank har du mulighed for at investere helt uden vores rådgivning. Det er både nemt og billigt.

Vær opmærksom på...

Når du investerer selv, skal du selv holde øje med dine investeringer og være opmærksom på eventuelle forandringer på markedet - uanset om det er med eller uden rådgivning fra banken.

Vi gør ikke noget automatisk for dig.  Det gør vi derimod, hvis du har en investeringsaftale med os.

Investering er altid forbundet med risiko

Inden du begiver dig ud på investeringsmarkedet på egen hånd, anbefaler vi, at du gør op med dig selv, hvilke forventninger du har til afkastet – og hvor høj risiko, du er villig til tage.

Det er vigtigt med overblik og indsigt, når du selv investerer. 

Hjælp til skatten

Når du investerer i værdipapirer følger der automatisk beskatning med.

Generelle retningslinjer

Når du investerer private frie midler via Djurslands Bank, indberetter vi automatisk handler samt udbytte og rente til SKAT. Du finder disse oplysninger i din skattemappe på SKAT.dk.

Det er kun de investeringer, du har for private frie midler, som skal med i din årsopgørelse.

Har du investeret pensionsmidler, vil det ikke fremgå af din årsopgørelse, da skatten trækkes helt automatisk via din pensionsordning.

Hvad skal du huske at tjekke på din årsopgørelse?

Beskatning bliver kun aktuel, hvis du har investeret private frie midler og kan svare ja til et eller flere af følgende spørgsmål:

 • Har du solgt værdipapirer i indeværende år?
 • Har du investeringsforeningsbeviser i akkumulerende afdelinger?
 • Har du fået udbetalt udbytte og/eller renter i indeværende år?

Vi anbefaler, at du afstemmer de fortrykte oplysninger på din årsopgørelse med den årsudskrift, vi sender til dig.

Ved gennemgang af din årsopgørelse vil SKAT gøre dig opmærksom på, hvis der mangler oplysninger vedr. dine investeringer. SKAT vil beskrive, hvad der mangler, og hvilken rubrik på selvangivelsen, det vedrører. Manglende oplysninger kan skyldes, at det pågældende værdipapir er købt, før pengeinstitutter indberettede alle handler til SKAT.

Du skal foretage eventuelle rettelser inden den 1. maj. Har du en udvidet selvangivelse, er fristen dog den 1. juli.

SKAT anvender følgende opgørelsesmetoder

 • Realisationsprincippet: Der sker alene beskatning, når du foretager et salg, og når du modtager udbytte. Det gælder for langt de fleste investeringsforeninger, som udbetaler udbytte, for eksempel BankInvest Basis. Gælder desuden for aktier og obligationer.

  • Ved obligationsbaserede investeringsforeninger og obligationer sker beskatning oftest under kapitalindkomst. Realiseret tab kan fradrages direkte i kapitalindkomsten og anføres med minus.
  • Ved aktiebaserede investeringsforeninger og aktier sker beskatning oftest under aktieindkomst. Realiseret tab kan kun modregnes i lignende realiserede gevinster eller udbytte. Eventuelt uudnyttet tab skal fremføres til kommende skatteår uden tidsgrænse.
 • Lagerprincippet: Der sker beskatning, uanset om du foretager et salg eller ej. Det betyder, at årets værdistigning eller –tab skal med i årsopgørelsen under kapitalindkomst. Tab anføres med minus. Gælder for langt de fleste investeringsforeninger, som akkumulerer udbyttet i stedet for at udbetale det, blandt andet BankInvests Optima afdelinger


Mulighed for at læse mere

Vær opmærksom på, at skat afhænger af den enkelte investors situation og kan ændre sig fremover. Der kan desuden forekomme ”overgangsregler”, for eksempel kan gevinst på aktier anskaffet før 31.12.2005 være skattefri, når visse betingelser er opfyldt. Det og meget mere kan du læse om i BankInvests Skatteguide:

Skatteguide, BankInvest.dk

Skatteguiden beskriver også generelle regler for selskabs- og virksomhedsskattemidler.