Djurslands Banks investeringsprodukter

Her finder du information om vores forskellige investeringsprodukter.


 


 

Puljer

Tab 1

Puljer - let og overskuelig investering af din pension og børneopsparing

BEMÆRK: Puljeordninger i Djurslands Bank skifter fra 1. juni navn til KontoInvest. Det skyldes, at investering i puljerne fremover bliver varetaget af BankInvest, en af Danmarks største kapitalforvaltere.

Læs mere om navneskiftet til KontoInvest


I Djurslands Bank tilbyder vi fire forskellige puljer, så du kan vælge en pulje, der passer lige netop til din investeringsprofil.

 • NemInvest Pulje 10 investerer 0-20% i aktier og aktiebaserede investeringsforeninger.
 • NemInvest Pulje 30 investerer 20-40% i aktier og aktiebaserede investeringsforeninger.
 • NemInvest Pulje 50 investerer 35-65% i aktier og aktiebaserede investeringsforeninger.
 • NemInvest Pulje 70 investerer 55-85% i aktier og aktiebaserede investeringsforeninger.

Du skal ikke selv tage stilling til løbende udskiftninger af investeringerne – det klarer vi helt automatisk.

Din opsparing vil stadig fremgå af din konto.

Børneopsparingsmidler indskudt 1. juni 2015 eller senere, og som er tilmeldt pulje, er ikke omfattet af Garantiformuen. Reglen er ikke gældende for pensionsmidler. Se mere på gii.dk

Løbende orientering om puljer og afkast

Du kan månedligt følge afkastet via din konto i NetBank.

Hver måned giver vi også en generel orientering om puljerne, den kan findes her på vores hjemmesiden.

Desuden vil du hvert kvartal modtage en orientering direkte fra os via e-Arkiv i din Netbank.

Investeringsprofil

Vi fastlægger din investeringsprofil, inden vi tilmelder dig til en af vores puljer.

Puljeorientering

Aktuel puljeorientering

Du kan også beregne, hvad det koster at være tilknyttet Djurslands Banks puljer.

Priser

BankInvest Optima

Tab 1

BankInvest Optima - blandede investeringsforeninger

BankInvest udvider Optima-familien

BankInvest har i mange år med succes forvaltet blandede fonde, som er kendetegnet ved at investere i både aktier og obligationer via investeringsforeninger. Det giver en betydelig spredning af opsparingen i flere hundrede nøje udvalgte værdipapirer. Det hele samlet i èn enkelt fond.

Optima tilbydes nu i fire risikoprofiler

BankInvest Optima 10 som investerer 5-15% i aktier
BankInvest Optima 30 som investerer 25-35% i aktier
BankInvest Optima 55 som investerer 50-60% i aktier
BankInvest Optima 75 som investerer 70-80% i aktier

Større andel af aktier giver typisk en større sandsynlighed for et højere afkast over tid. Risikoen vil tilsvarende typisk være højere.

BankInvest Optima findes både som udbyttebetalende og akkumulerende. Det vil sige, at du frit kan vælge mellem, om du ønsker det løbende udbytte udbetalt eller automatisk geninvesteret.

Ved investering i Optima opnås

 • en professionel og aktiv pleje af investeringen i aktier og obligationer
 • adgang til markeder, der ellers kan være vanskelige at få adgang til som privat investor
 • stor risikospredning, selv for mindre beløb. Til tider over 1.000 fondskoder i en fond
 • et konkurrencedygtigt produkt i et let tilgængeligt investeringsformat
 • let adgang til information om investeringerne på BankInvest.dk/optima

ÅOP, risikoklasse og meget mere på BankInvest Optima fremgår af www.bankinvest.dk/Afdelingsoversigt - her skal du klikke på den enkelte afdeling.

Investeringsprofil

Det er din investeringsprofil, der afgør, hvilken Optima afdeling der passer bedst til dig. Du er meget velkommen til at kontakte din rådgiver i Djurslands Bank for at drøfte investering i Optima.

BankInvest Risiko 

Når du investerer i BankInvest eller en række øvrige investeringsforeninger, kan Djurslands Bank modtage provision.

Når du investerer i værdipapirer betaler du handelsomkostninger og depotgebyrer. Priser fremgår af bankens Prisbog – Serviceydelser.

BankInvest

Tab 1

BankInvest, en professionel samarbejdspartner

BankInvest er en førende kapitalforvalter og udbyder af investeringsforeninger i Norden.

Fordele ved at investere via en investeringsforeninger som BankInvest – i stedet for at investere i enkelte aktier eller obligationer - er

 • Mulighed for god risikospredning på mange forskellige værdipapirer og markeder
 • Professionel og aktiv pleje af dine investeringer
 • Gode konkurrencedygtige afkast

BankInvest har investeringsforeninger som investerer i

 • Aktier
 • Obligationer
 • Blandede – se venligst BankInvest Optima

BankInvest er også for dig, der gerne selv vil investere

Men også for dig, som selv ønsker at investere, er det oplagt at lægge dele af dine investeringer i BankInvests investeringsforeninger.

BankInvest har et bredt udbud af investeringsforeninger, sådan at du både kan placere dine investeringer med meget lav risiko og dermed formentlige stabile afkast. Eller med betydeligt mere risiko, hvis du kan acceptere det – med mulighed for betydeligt højere afkastudsving.

ÅOP, risikoklasse og meget mere på BankInvest fremgår af www.bankinvest.dk/Afdelingsoversigt - her skal du klikke på den enkelte afdeling.  

Investeringsprofil

Det er din investeringsprofil der afgør, hvilken BankInvest afdeling der passer bedst til dig. Du er meget velkommen til at kontakte din rådgiver i Djurslands Bank for at drøfte investering i BankInvest .

BankInvest Risiko 

Når du investerer i BankInvest eller en række øvrige investeringsforeninger, kan Djurslands Bank modtage provision.

Når du investerer i værdipapirer, betaler du handelsomkostninger og depotgebyrer. Priser fremgår af bankens Prisbog – Serviceydelser.

Ønsker du selv at investere?

Tab 1

Ønsker du selv at administrere dine investeringer?

Investerer du ikke via BankInvest Optima og Pulje, er alternativet for dig, at du selv administrerer dine investeringer.

Når du gør det, er du med indover alle investeringsbeslutninger.

Du kan naturligvis få investeringsrådgivning af din personlige rådgiver, men du kan også fravælge rådgivningen og selv gennemføre dine handler via Netbank.

Investeringskredit/ -lån

Tab 1

Investeringskredit/ -lån

Med en investeringskredit eller et investeringslån i Djurslands Bank har du mulighed for at øge dine investeringer gennem lånefinansiering.

Djurslands Bank anbefaler kun kunder, der har et indgående kendskab til de risici, der er forbundet med investering for lånte midler, at etablere investeringskreditter/-lån.

Investeringskredit ydes i DKK.

Investeringslån ydes i CHF og EUR.

Vi sørger for løbende kontrol af værdiforholdet mellem egenkapital, Investeringskredit/-lån samt beholdning af værdipapirer.

Såfremt overdækningen falder til under bankens minimumskrav, skal der ske yderligere indbetaling og/eller salg af værdipapirer.

Porteføljepleje

Tab 1

Porteføljepleje

Med Porteføljepleje får du en personlig investeringsrådgiver - og en individuel aftale mellem dig og Djurslands Bank om løbende overvågning og investering af din formue.

Den formue, du ønsker investeret, skal udgøre minimum kr. 5 mio.

Dine investeringer foretages i overensstemmelse med din investeringsprofil, således at der tages hensyn til risikovillighed og tidshorisont.

Aftale om Porteføljepleje sammensættes i forhold til dine specifikke ønsker, behov og krav til valg af aktivklasser.

Djurslands Bank foretager handler med værdipapirer uden forudgående kontakt til dig. Du modtager løbende handelsnotaer via NetBank eller pr. post. Du modtager desuden løbende rapportering om afkast, sammenholdt med relevant benchmark.

 • Selskabsmidler
 • Virksomhedsskattemidler
 • Private frie midler
 • Pensionsmidler


Alle handler/transaktioner indberettes til SKAT. Indberetning og kontrol af kursgevinst/-tab til SKAT påhviler dig som investor – i samarbejde med din revisor.

Gebyr aftales individuelt.

Forvaltningsinstituttet

Tab 1

Forvaltningsinstituttet

Forvaltningsinstituttet for Lokale Pengeinstitutter

Forvaltningen af visse kapitaler skal ifølge lovgivningen ske i en forvaltningsafdeling, der er godkendt af Justitsministeriet.

Det gælder for kapitaler i

 • Fonde (ikke erhvervsdrivende)
 • Båndlagt arv/gave
 • Værgemål

Ønsker du yderligere oplysninger om Forvaltningsinstituttet For Lokale Pengeinstitutter, er du meget velkommen til at kontakte os.

Vi kan også fortælle dig om regler vedr. investering af kapitalen.

Forvaltningsinstituttet for Lokale Pengeinstitutter blev stiftet i 1966 af De danske Provinsbankers Forening og Københavnske Bankers Forening af 1920.

Baggrunden for de godkendte forvaltningsafdelinger var den politiske beslutning om privatisering af Overformynderiet, hvorved såvel midler som forvaltningsfunktion blev overført til de private pengeinstitutter.

I dag findes der i alt 12 godkendte forvaltningsafdelinger, heriblandt Forvaltningsinstituttet for Lokale Pengeinstitutter, der fungerer som forvaltningsafdeling for mere end 100 pengeinstitutter.

Forvaltningsinstituttet er under tilsyn af Finanstilsynet og Civilstyrelsen.

 

Aktiesparekontoen trådte i kraft 1. januar 2019

Fra 1. januar blev det muligt at investere til lav beskatning.

Det er nu muligt at benytte sig af en Aktiesparekonto i Djurslands Bank.

Lovforslag om Aktiesparekontoen blev vedtaget i Folketinget 29. november 2018 med ikrafttrædelse 1. januar 2019. Aktiesparekonto er en opsparing/ indlånskonto med tilhørende depot, hvor man p.t. kan indskyde kr. 50.000. Indestående på kontoen anvendes til investering i aktier via det tilknyttede depot. Beskatningen er lavere end normal beskatning for investering i aktier.

Du skal som udgangspunkt selv udvælge og handle de papirer, du ønsker at investere i. Du kan alene investere i aktier og aktiebaserede investeringsforeninger (udloddende). En Aktiesparekonto er derfor specielt til dig som kan acceptere høj risiko og en lang investeringshorisont. Ellers bør du overveje andre investeringsmuligheder, hvor du kan få input fra din rådgiver i banken.

Kontakt din rådgiver