Bæredygtig investering

Vi mærker i stigende grad, at danske investorer viser interesse for at investere bæredygtigt - men hvad er det bæredygtige valg?

Investering i bæredygtige fonde

Det kan være svært for den enkelte investor at gennemskue, hvilke investeringer der er det bæredygtige valg, når opsparingen skal investeres. For at gøre valget nemmere tilbyder vi derfor, sammen med vores samarbejdspartner BankInvest, muligheden for at investere i CO2-neutrale svanemærkede fonde.

Svanemærkede fonde

Sammen med BankInvest tilbyder Djurslands Bank to svanemærkede fonde der investerer i virksomheder og obligationer, der:

  • Scorer meget højt på understøttelse af FN's verdensmål
  • Har et meget lavt CO2-aftryk

Samtidig udelukkes investeringer i virksomheder med mere end 5% omsætning fra:

  • Våben
  • Tobak
  • Atomkraft
  • Fossile brændstoffer

Læs mere om svanemærkede fonde på bankinvest.dk.

CO2-neutral

De svanemærkede fonde har en meget lavt CO2-udledning på under 50% af markedsindekset og resten bliver kompenseret ved køb af CO2-kreditter svarende til den konkrete udledning fra de virksomheder, fondene investerer i. Samlet betyder det, at de svanemærkede aktie- og obligationsfonde fra BankInvest er fuldt CO2-neutrale.

Sådan fungerer CO2-kompensation

Hvis en virksomhed for eksempel udleder 100.000 tons CO2, og BankInvest ejer 1 % af selskabet, køber BankInvest CO2-kreditter, der modsvarer en reduktion på 1.000 tons CO2.

CO2-kompensering går ud på, at virksomheder støtter klimaprojekter, som er CO2-reducerende. På den måde kan man kompensere for en virksomheds CO2-udledning.

Læs mere om CO2-kompensation på bankinvest.dk.