Hør adm. direktør Lars Bo Bertram fortælle mere om ansvarlig investering i BankInvest

Ansvarlig og bæredygtig investering

Djurslands Bank og BankInvest tror grundlæggende på, at de virksomheder, der skaber værdi, er dem, der på lang sigt er ansvarlige i deres forretningspraksis.

Investering i ansvarlige virksomheder

BankInvest har forpligtet sig til sammen med investorerne at foretage investeringer på en ansvarlig måde og til at investere i selskaber, der er ansvarlige i deres forretningspraksis.

Alle investeringer hos BankInvest gennemgår en etisk screening for brud på internationale normer og konventioner indenfor blandt andet menneskerettigheder, arbejdsrettigheder og miljø.

Læs mere om ansvarlige investeringer på bankinvest.dk eller i BankInvests Bæredygtighedsrapport 2020.

Hvad er vigtigt, når du investerer i ansvarlige virksomheder?

 • At undgå virksomheder, som ikke overholder menneske-og arbejdsrettigheder samt beskyttelse af miljøet, m.v.
 • At du har en forvalter, som går i aktiv dialog med virksomheder, som ikke agerer ansvarligt.
 • At din forvalter året rundt overvåger ansvarligheden i dine investeringer.
 • At dine investeringer har fokus på klima, miljø og CO2-udledning.
 • At dine investeringer bidrager til opfyldelse af FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling.

ESG og ansvarlig investering

I forbindelse med ansvarlig investering, herunder bæredygtighed er ESG et vigtigt redskab til at vurdere hvor ansvarligt et selskab er.

Miljø (Environment)
Det vil blandt andet sige fokus på selskabernes påvirkning af klimaet, herunder forbrug af råmaterialer, vand og energi samt CO2-udledning.

Sociale forhold (Social)
Selskaberne relationer til medarbejdere, leverandører og kunder.
Man vurderer blandt andet om selskaberne lever op til fundamentale menneskerettigheder.

God selskabsledelse (Governance)
Her handler det blandt andet om korrekte oplysninger om økonomiske resultater, men også om åbenhed omkring sammensætning af bestyrelser og fastlæggelse af medarbejdernes løn.

Jo bedre et selskab klarer sig på de tre områder, desto mere ansvarligt vurderes det at være.

Internationale principper for ansvarlige investeringer

FN's principper for ansvarlig investering (UN PRI) er baseret på anerkendte internationale konventioner, som er målrettet virksomhedernes investorer, mens FN's Global Compact omhandler den enkelte virksomheds holdning til menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og korruption.

De seks UN PRI principper

Alle større danske investeringsforeninger har underskrevet UN PRI principperne, som er:
  
 1. Vi vil indarbejde ESG-forhold i investeringsanalysen og beslutningsprocessen.
 2. Vi vil være aktive investorer og praktisere ESG-forhold i investeringspolitik.
 3. Vi vil arbejde på at afdække ESG-forhold i de virksomheder, vi investerer i.
 4. Vi vil arbejde for accept og implementering af principperne inden for den finansielle sektor.
 5. Vi vil samarbejde, hvor det er muligt, for at forbedre vores effektivitet i forbindelse med implementeringen af principperne.
 6. Vi vil rapportere om vores aktiviteter og fremskridt i processen med at implementere principperne.
Læs mere om de internationale principper for ansvarlig investering på bankinvest.dk.

Vi vil gerne hjælpe med at investere ansvarligt

I Djurslands Bank vil vi gerne hjælpe vores kunder med at investere ansvarligt. Derfor stiller vi en række krav til vores samarbejdspartnere på investeringsområde. Kravene finder du beskrevet her:


Bæredygtig investering

Vi mærker i stigende grad, at danske investorer viser interesse for at investere bæredygtigt - men hvad er det bæredygtige valg?

Investering i bæredygtige fonde

Det kan være svært for den enkelte investor at gennemskue, hvilke investeringer der er det bæredygtige valg, når opsparingen skal investeres. For at gøre valget nemmere tilbyder vi derfor, sammen med vores samarbejdspartner BankInvest, muligheden for at investere i CO2-neutrale svanemærkede fonde.

Svanemærkede fonde

Sammen med BankInvest tilbyder Djurslands Bank svanemærkede fonde der investerer i virksomheder og obligationer, der:

 • Scorer meget højt på understøttelse af FN's verdensmål
 • Har et meget lavt CO2-aftryk

Samtidig udelukkes investeringer i virksomheder med mere end 5% omsætning fra:

 • Våben
 • Tobak
 • Atomkraft
 • Fossile brændstoffer

Læs mere om svanemærkede fonde på bankinvest.dk.

CO2-neutral

De svanemærkede fonde har en meget lavt CO2-udledning på under 50% af markedsindekset og resten bliver kompenseret ved køb af CO2-kreditter svarende til den konkrete udledning fra de virksomheder, fondene investerer i. Samlet betyder det, at de svanemærkede aktie- og obligationsfonde fra BankInvest er fuldt CO2-neutrale.

Sådan fungerer CO2-kompensation

Hvis en virksomhed for eksempel udleder 100.000 tons CO2, og BankInvest ejer 1 % af selskabet, køber BankInvest CO2-kreditter, der modsvarer en reduktion på 1.000 tons CO2.

CO2-kompensering går ud på, at virksomheder støtter klimaprojekter, som er CO2-reducerende. På den måde kan man kompensere for en virksomheds CO2-udledning.

Læs mere om CO2-kompensation på bankinvest.dk.