Codan ulykkesforsikring

Har du en Codan ulykkesforsikring?

Codan ulykkesforsikring er et produkt som ikke kan tegnes længere. Har du en Codan ulykkesforsikring vil det fremgå af din Årsudskrift Konto.

Dækning

Ulykkesforsikringen dækker ulykkestilfælde
 

  • når der er tale om en pludselig hændelse, der forårsager personskade, og méngraden er på mindst 25%.

Anmeldelse af skader

Du kontakter Codan Ulykke Skade på telefon 33 55 38 30. Ved henvendelsen skal du oplyse policenummer 646-399-0210 og dit cpr. nr. 

Opsigelse 

Forsikringen kan frit opsiges efter gældende regler ved henvendelse til din rådgiver. 
Forsikringsbetingelser

Få flere gode råd om forsikring og forsikringstilbud

 

Pris

Prisen reguleres hvert år. Dækning og præmie for 2022 er:  

Dækning
Præmie
143.000
46,88
279.000
91,62
418.000
137,79
556.000
183,24
830.000
273,80
1.105.000
364,34
Præmien opkræves i april måned.
Er du i tvivl om din dækning, så kontakt din rådgiver.