Sådan får du en foreningskonto

Er du kasserer i en forening, så har du brug for at vide, hvordan du opretter en konto i banken – og hvilke oplysninger, vi har brug for. Dette gælder også ved skift af kasserer eller bestyrelsesmedlem.

Djurslands Bank er – ligesom alle andre pengeinstitutter - underlagt reglerne i hvidvaskloven. Det betyder blandt andet, at banken skal kende sine kunder.

Når en forening skal oprettes som kunde i banken, er der en række forhold, foreningen skal give banken oplysning om. Vi skal blandt andet vide, hvordan foreningen forventer forretningsomfanget med banken bliver på et ganske normalt år.

Print PDF til forretningsomfang

Foreningen skal også indlevere dokumentation til brug for legitimation af selve foreningen, og den eller de fysiske personer, der kan forpligte foreningen og i øvrigt træffe beslutninger med virkning for denne, herunder foreningens bestyrelse. Djurslands Bank har en pligt til at opbevare en kopi af denne dokumentation.

Cvr.nr. eller cpr.nr.?

Der kan være forskel på, hvilke oplysninger banken har brug for afhængig af, om din forening bruger cvr.nr eller cpr.nr:

Til foreninger med cvr. nr.

Foreninger med cvr.nr. skal indlevere følgende materiale ved oprettelse af nyt kundeforhold: 

 • Kopi af vedtægter med tegningsregler
 • Generalforsamlingsreferat, referat fra bestyrelsesmøde eller stiftelsesdokument, hvoraf identiteten på bestyrelsesmedlemmerne og konstituering fremgår, herunder navne og CPR-numre på den daglige ledelse, underskrevet af stiftere eller hele bestyrelsen, hvis muligt bekræftet af dirigenten eller selskabets advokat.
 • Registreringscertifikat fra Erhvervsstyrelsen.
 • Kontaktinformation på den daglige ledelse, herunder også kassereren
 • Legitimationsdokumenter (Kopi af pas/kørekort samt sundhedskort) på bestyrelsesmedlemmer samt personer der kan tegne foreningen og har adgang til foreningens konti
 • Formål og omfangsskema Foreninger” i udfyldt stand.

Foreninger med cvr.nr., hvor der skal ske skift af kasserer eller udskiftning i bestyrelsen skal indlevere følgende materiale:

 • Generalforsamlingsreferat og/eller referat fra bestyrelsesmøde, hvoraf identiteten på bestyrelsesmedlemmerne og konstituering fremgår, herunder navne og CPR-numre på den daglige ledelse, underskrevet af stiftere eller hele bestyrelsen, hvis muligt bekræftet af dirigenten eller selskabets advokat.
 • Kontaktinformation på den daglige ledelse, herunder også kassereren
 • Legitimationsdokumenter (Kopi af pas/kørekort samt sundhedskort) på nye bestyrelsesmedlemmer, eller nye personer der kan tegne foreningen, samt har adgang til foreningens konti
 • Formål og omfangsskema Foreninger” i udfyldt stand.

Til foreninger med cpr. nr.

Foreninger med cpr.nr. skal indlevere følgende materiale ved oprettelse af nyt kundeforhold:

 • Kopi af vedtægter med tegningsregler
 • Generalforsamlingsreferat, referat fra bestyrelsesmøde eller stiftelsesdokument, hvoraf identiteten på bestyrelsesmedlemmerne og konstituering fremgår, herunder navne og CPR-numre på den daglige ledelse, underskrevet af stiftere eller hele bestyrelsen, hvis muligt bekræftet af dirigenten eller selskabets advokat.
 • Kontaktinformation på den daglige ledelse, herunder også kassereren
 • Legitimationsdokumenter (Kopi af pas/kørekort samt sundhedskort) på bestyrelsesmedlemmer samt personer der kan tegne foreningen og har adgang til foreningens konti
 • Formål og omfangsskema Foreninger” i udfyldt stand.

Foreninger med cpr.nr., hvor der skal ske skift af kasserer eller udskiftning i bestyrelsen skal indlevere følgende materiale:

 • Generalforsamlingsreferat, referat fra bestyrelsesmøde eller stiftelsesdokument, hvoraf identiteten på bestyrelsesmedlemmerne og konstituering fremgår, herunder navne og CPR-numre på den daglige ledelse, underskrevet af stiftere eller hele bestyrelsen, hvis muligt bekræftet af dirigenten eller selskabets advokat.
 • Kontaktinformation på den daglige ledelse, herunder også kassereren
 • Legitimationsdokumenter (Kopi af pas/kørekort samt sundhedskort) på nye bestyrelsesmedlemmer, eller nye personer der kan tegne foreningen, samt har adgang til foreningens konti
 • Formål og omfangsskema Foreninger” i udfyldt stand.

Se priser i prisbog (Pkt. 6)

Der betales et særskilt gebyr for oprettelse af NetBank, og hvis du ønsker et kort (fx dankort, VISA eller Mastercard) tilknyttet foreningskontoen, koster det et gebyr.