Betingelser - tidligere versioner

Tidligere versioner af brugerregler og vilkår for kortGældende fra
Udgået den

Regler for Dankort
01.10.2020
01.11.2022

Regler for Dankort
01.06.2020
01.10.2020

Regler for Dankort
01.01.2018
01.06.2020

Regler for Dankort 01.02.2017 01.01.2018

Regler for Dankort 01.01.2017 01.02.2017

Regler for Dankort  27.05.2016 01.01.2017

Regler for VisaDankort
01.10.2020
01.11.2022

Regler for VisaDankort
01.06.2020
01.10.2020

Regler for VisaDankort
01.01.2018
01.06.2020

Regler for VisaDankort 01.02.2017 01.01.2018

Regler for VisaDankort 01.01.2017 01.02.2017

Regler for VisaDankort 27.05.2016 01.01.2017
  Regler for Dankort og Visa/Dankort 01.11.2013 31.07.2015

Regler for Dankort og Visa/Dankort 01.03.2013 01.11.2013

Regler for interne hævekort
01.04.2019
01.07.2021

Regler for interne hævekort
01.01.2018
01.04.2019

Regler for interne hævekort 01.03.2013 01.01.2018

Kortbestemmelser for Mastercard Kredit
01.10.2020
01.11.2022

Kortbestemmelser for Mastercard Kredit
01.06.2020
01.10.2020

Kortbestemmelser for Mastercard Kredit
01.01.2018
01.06.2020

Kortbestemmelser for Mastercard Kredit 01.02.2017 01.01.2018

Kortbestemmelser for Mastercard Kredit 01.09.2014 01.02.2017

Kortbestemmelser for Mastercard Kredit 30.10.2013 31.08.2014
  Kortbestemmelser for Mastercard Kredit 01.03.2013 30.10.2013

Kortbestemmelser for Mastercard Debit
01.10.2020
01.11.2022

Kortbestemmelser for Mastercard Debit
01.06.2020
01.10.2020

Kortbestemmelser for Mastercard Debit
01.01.2018
01.06.2020

Kortbestemmelser for Mastercard Debit 01.02.2017 01.01.2018

Kortbestemmelser for Mastercard Debit 01.09.2014 01.02.2017

Kortbestemmelser for Mastercard Debit 30.10.2013 31.08.2014

Kortbestemmelser for Mastercard Debit 01.03.2013 30.10.2013

Tidligere versioner af betingelser for private Gældende fra
Udgået den

Almindelige forretningsbetingelser - Privatkunder
18.01.2022
22.12.2022

Almindelige forretningsbetingelser - Privatkunder
01.05.2021
17.01.2022

Almindelige forretningsbetingelser - Privatkunder
16.11.2020
30.04.2021

Almindelige forretningsbetingelser - Privatkunder
24.07.2019
15.11.2020

Regler for Djurslands Banks e-Bank - privat
17.08.2021
13.09.2022

Regler for Djurslands Bank e-Bank - privat
21.08.2019
16.08.2021

Regler for Djurslands Bank e-Bank - privat
01.02.2019
20.08.2019

Regler for Djurslands Bank e-Bank - privat
25.05.2018
31.01.2019

Regler for Djurslands Bank e-Bank - privat 01.01.2018 24.05.2018

Regler for Djurslands Bank e-Bank - privat 11.06.2016 31.12.2017

Regler for Djurslands Banks e-Bank - privat 22.11.2015 10.06.2016
  Regler for Djurslands Banks e-Bank - privat 09.11.2014 22.11.2015
  Regler for Djurslands Banks e-Bank - privat 17.12.2013 09.11.2014
  Regler for Swipp 08.10.2014 08.10.2015
  Regler for Swipp 16.02.2014 08.10.2014
  Regler for Swipp 05.12.2013 16.02.2014
  Regler for Swipp 10.03.2013 05.12.2013

Regler for Swipp - privat - App 06.06.2016 28.02.2017

Regler for Swipp - privat - App 19.05.2016 05.09.2016

Regler for Swipp - privat - App 10.12.2015 18.05.2016
  Regler for Swipp - privat - App 09.09.2015 09.12.2015

Regler for Swipp - privat - MobilBank 08.10.2015 28.02.2017
  Regler for Mobilpenge 01.04.2013 31.08.2014

Tidligere versioner af betingelser for erhverv Gældende fra
 Udgået den

Regler for brug af e-Bank Erhverv
16.08.2021
01.11.2022

Regler for brug af e-Bank Erhverv
25.05.2018
16.08.2021

Regler for brug af e-Bank Erhverv
01.01.2018
25.05.2018

Regler for brug af e-Bank Erhverv
18.06.2015
14.03.2016
  Regler for brug af e-Bank Erhverv 01.11.2012 17.12.2013 

Regler for Swipp - erhverv Mobilnummer
25.11.2016
28.02.2017

Regler for Swipp - erhverv Mobilnummer 04.03.2016 24.11.2016

Almindelige forretningsbetingelser - Erhvervskunder
18.01.2022
22.12.2022