Logo

Tilfredsstillende resultat givet omstændighederne som følge af corona-pandemien.

23. February 2021

Bankens resultat før skat udgør 60,4 mio. kr., hvilket er 77,8 mio. kr. lavere end rekordresultatet fra 2019. Resultatet før skat forrenter egenkapitalen med 5,2%.

Nedgangen i resultatet er primært påvirket af øgede nedskrivninger som følge af et ledelsesmæssigt skøn på corona-pandemiens forventede effekt samt lavere kursreguleringer fra bankens værdipapirbeholdning.

  • Basisresultatet (resultat før nedskrivninger på udlån, kursreguleringer og skat) er realiseret med 99,2 mio. kr., hvilket trods et fald på 9,1 mio. kr. fra 2019 er det tredjehøjeste basisresultat i bankens historie.
  • Nedskrivninger på udlån udgør 43,8 mio. kr. mod en indtægt sidste år på 12,1 mio. kr. Dermed er nedskrivninger 56,0 mio. kr. højere end 2019.
  • Kursreguleringer på 4,1 mio. kr., hvilket er 14,0 mio. kr. lavere end 2019. Aktier og valuta bidrager med positive kursreguleringer, mens obligationerne bidrager med et negativt afkast på 18,4 mio. kr.
  • Udlån: Fald i udlån fra ultimo 2019 til ultimo 2020 på -10,9%.
  • Indlån: Vækst i indlån ekskl. puljer fra ultimo 2019 til ultimo 2020 på 10,1%.
  • Kapitalprocent på 20,2%. Det samlede solvenskrav incl. konjunkturbuffer og NEP-tillæg er opgjort til 14,2% svarende til en overdækning på 6,0 procentpoint. Bankens ansvarlige kapital består af egenkapital, samt Tier 2 kapital på 49,6 mio. kr.
  • Banken følger Finanstilsynets generelle anbefaling om ikke at udbetale udbytte frem til 3. kvartal 2021, og indstiller derfor til generalforsamlingens godkendelse, at der ikke udbetales udbytte for 2020.

Med udgangspunkt i de nuværende restriktioner og den fortsatte usikkerhed om corona-pandemiens indvirkning på samfundsøkonomien, forventer banken i 2021 et resultat før skat i niveauet 65-85 mio. kr.

For uddybende kommentarer henvises til bankens årsrapport for 2020.
Eventuelle spørgsmål kan rettes til bankdirektør Lars Møller Kristensen på telefon 8630 3149.