Tilfredse kunder i Djurslands Bank

24. October 2019

Djurslands Bank lever af glade og tilfredse kunder. Derfor er underdirektør Jesper Vernegaard da også meget tilfreds med resultatet af Finanssektorens KundeBenchmark, som viser en stigende grad af både tilfredse og loyale kunder.

Kunderne i Djurslands Bank vurderer banken et step bedre end ved samme undersøgelse sidste år.

- Jeg er utrolig glad for, at vi samlet set kan konkludere en flot fremgang. Bankens kunder viser, at de er både tilfredse med at være kunde i Djurslands Bank, og samtidig stiger vores loyalitetsscore også betragteligt. Det er meget glædeligt, siger underdirektør Jesper Vernegaard.

Bankens kunder bliver i Finanssektorens KundeBenchmark præsenteret for spørgsmål omkring kundetilfredshed og loyalitet. Hvor kunderne i Djurslands Bank ligger med en tilfredshed på 84 (på en skala fra 1-100), så er Finanssektorens KundeBenchmark* faldet fra 83 til 82. På samme vis er bankens loyalitetsscore steget til 88 i forhold til Finanssektorens KundeBenchmark på 85.

- Dét at vi er gået frem er helt sikkert med til at bekræfte os i, at den måde vi møder vores kunder med Aktiv Kunderådgivning, er den rette strategi. Vi er proaktive i forhold til kunden, vores rådgivere er tilgængelige, og når kunderne henvender sig til banken, så vender vi hurtigt tilbage. Det er helt sikkert nogle af årsagerne til, at privatkunderne belønner os i denne undersøgelse, mener Jesper Vernegaard.

Markant fremgang som erhvervsbank

Det samme mønster gør sig også gældende på erhvervsområdet. På tilfredshed har Djurslands Bank fået et flot ryk opad og ligger nu på en tilfredshed på 81 i forhold til Finanssektorens KundeBenchmark på 78. Loyalitetsscoren er tilsvarende steget til 81 mod Finanssektorens KundeBenchmark på 79.

- Vi opnår en markant fremgang, og det er helt klart med til at bekræfte os i bankens gode og saglige arbejde som erhvervsbank, og at vores kunder vælger os netop med baggrund i dette. Vi gør os hver dag umage for at opnå tilfredse kunder – resultatet her viser med tydelighed, at dette også sker, siger underdirektøren.

To vindere

Djurslands Bank udtrak to vindere i forbindelse med kundeundersøgelsen. De heldige vindere blev Fritz Suter, som er kunde i banken i Ebeltoft, og Svend Bay-Smidt, som er kunde i Aarhus Erhverv. De har begge vundet en iPad. Tillykke med gevinsten.

*Finanssektorens KundeBenchmark er en årlig kundetilfredshedsanalyse, som Finanssektorens Uddannelsescenter laver for danske pengeinstitutter. I år deltog 28 pengeinstitutter på privatområdet og 21 på erhvervsområdet.