Renteændring for erhvervskunder

20. November 2019

Djurslands Bank ændrer med virkning fra 1. januar 2020 indlånsrenten for alle erhvervskunder, erhvervslignende foreninger og for alle erhvervsprodukter til minus 0,75% p.a. af hele saldoen.

Renten er variabel og kan ændres i henhold til bankens almindelige forretningsbetingelser for erhvervskunder. Negativ rente tilskrives kvartalsvis.

Samtidig ændres erhvervskonti med pengemarkedsbaserede indlånsrentesatser til fremover at reguleres efter bankens standardvilkår for variable rentesatser på indlån til erhvervskunder.

Renteændringen sker af forretningsmæssige årsager og med henvisning til bankens almindelige forretningsbetingelser. De ændrede rentesatser kan ses i bankens NetBank fra 1. januar 2020.