Logo

Rekordresultat efter historisk konverteringsbølge

5. February 2020

Bankens resultat før skat udgør 138,2 mio. kr., hvilket forrenter egenkapitalen med 12,6%.

 • Basisresultatet (resultat før nedskrivninger på udlån, kursreguleringer og skat) er realiseret med 108,3 mio. kr., svarende til en stigning på 50,9 mio. kr. (88,7%) i forhold til 2018.
 • Nedskrivninger på udlån udgør en indtægt på 12,1 mio. kr.
 • Kursreguleringer på 18,1 mio. kr., som følge af positive kursreguleringer fra aktier og valuta, mens obligationerne bidrager med et negativt afkast på 11,2 mio. kr., hvilket er 8,9 mio. kr. lavere end kursreguleringerne i 2018.
 • Udlån: Fald i udlån fra ultimo 2018 til ultimo 2019 på -2,5%.
  Vækst i gennemsnitligt udlån på 0,8%.
 • Indlån: Vækst i indlån ekskl. puljer fra ultimo 2018 til ultimo 2019 på 8,1%.
  Vækst i gennemsnitligt indlån på 9,9%.
 • Kapitalprocent på 19,8%. NEP-kravet er opgjort til 13,5% svarende til en overdækning på 6,3 procentpoint. Bankens ansvarlige kapital består af egenkapital, samt Tier 2 kapital på 49,5 mio. kr.
 • Forslag om udbytte på 8 kr. pr. aktie, svarende til 19,4% af nettooverskuddet.
 • Bankens resultat for 2019 er markant påvirket af stor konverteringsaktivitet samt tilbageførsel af nedskrivninger. Banken forventer i 2020 derfor et lavere resultat før skat i niveauet 65-80 mio. kr., svarende til en egenkapitalforrentning før skat mellem 6 og 7%.
For uddybende kommentarer henvises til bankens årsrapport for 2019.
Eventuelle spørgsmål kan rettes til bankdirektør Lars Møller Kristensen på telefon 8630 3149.