Når én kunde forlader banken, kommer fire nye til

10. December 2019

Djurslands Bank kan se tilbage på et år med en flot kundetilgang. Når én privatkunde vælger at forlade banken, kommer fire nye kunder ind af døren. Meget tilfredsstillende, lyder det fra bankdirektør Lars Møller Kristensen, som roser sine medarbejdere for den flotte indsats.

Nærhed og dét at være tæt på kunderne er med til at sikre fremgang, lyder det fra bankdirektør Lars Møller Kristensen. Djurslands Bank kan med sine 15 afdelinger i Østjylland se tilbage på et 2019 med en yderst stabil kundevækst.

- Jeg er meget tilfreds med udviklingen i 2019. Når én privatkunde vælger at forlade banken – for det sker jo desværre også – så får vi til gengæld fire nye kunder. Det er en statistik, som jeg er utrolig stolt over, siger bankdirektør Lars Møller Kristensen fra Djurslands Bank og roser samtidigt sine medarbejdere for at være årsagen til det flotte resultat.

Året nærmer sig sin afslutning, og alt tyder altså på, at Djurslands Bank når det antal nye kunder, som der blev budgetteret med fra starten af året. Tilbage i maj måned bød banken velkommen til privatkunde nr. 50.000, og kundetilgangen fortsætter.

- Som i andre pengeinstitutter har vi fokus på at øge forretningsomfanget – og herunder også at få nye kunder ind i banken. Vi igangsætter løbende aktiviteter, som er til glæde for såvel eksisterende kunder som nye, og alle disse tiltag kombineret med en kompetent og nærværende rådgivning er med til at sikre os det flotte resultat, lyder det fra bankdirektøren.

Aktiv kunderådgivning

Djurslands Bank har en klar strategi, som handler om at have en proaktiv tilgang i forhold til kunderne. Banken kalder det Aktiv Kunderådgivning.

- Vi ved fra vores kundeundersøgelser, som vi foretager løbende gennem året, at vores kunder generelt er meget tilfredse med udbyttet efter et kundemøde i Djurslands Bank. Den tillid, som vores kunder viser os, værner vi meget om – og vi ser det som vores vigtigste opgave at forfølge de forbedringer, som kan gøre en forskel for den enkeltes økonomi. Vi tror på, at ved at være tæt på vores kunder – ikke kun geografisk – så gør vi en forskel for den enkelte, siger Lars Møller Kristensen.

Bankdirektøren mener, at den store kundemåling af danske bankkunder, som Voxmeter foretog i 2018, fortsat stemmer overens med virkeligheden. Undersøgelsen påviste, at mange danskerne foretrækker en mindre bank og gerne i det lokalområde, hvor de bor.

- Den tendens kan vi fortsat nikke genkendende til.