Logo

Kvartalsregnskab: Stor aktivitet sikrer tilfredsstillende resultat

30. October 2020

Djurslands Bank har netop offentliggjort resultatet for de tre første kvartaler i 2020. Den egentlige bankdrift toppede i årets tredje kvartal med 30,8 mio. kr., hvilket især skyldes et højt aktivitetsniveau på særligt boligområdet og tilgang af nye kunder.

Regnskabet for tredje kvartal viser gode takter i Djurslands Bank, hvor bankdriften ikke er så hårdt mærket af Coronakrisen, som man frygtede i foråret. Bankens netop offentliggjorte regnskab viser et resultat af den egentlige bankdrift på samlet 79 mio. kroner, hvor juli-september er årets bedste kvartal med 30,8 mio. kr. Det skyldes primært den meget høje aktivitet på boligmarkedet.

- Vi kan fortsat se, at danskerne er meget aktive på boligmarkedet. Der er stor købelyst i hele bankens markedsområde, og det påvirker naturligvis vores resultat i positiv retning, når vi kan hjælpe vores kunder med boligfinansiering, ligesom mange boligejere udnytter de gode og attraktive muligheder for at omlægge lån, siger bankdirektør Lars Møller Kristensen og fortsætter:
- Resultatet for tredje kvartal er det tredjehøjeste i bankens historie, og det synes jeg faktisk er lidt overraskende med tanke på den samfundsmæssige situation, vi står i, og den usikkerhed som Coronakrisen generelt har medført for os alle.

Coronapandemien har bragt Djurslands Bank i en anderledes situation, hvor rådgivere på skift har arbejdet hjemmefra og i mange tilfælde har mødt kunderne via telefon eller onlinemøder.

- Jeg er faktisk også ret stolt over, at rådgiverne trods alle restriktioner og reducerede muligheder for at møde andre, fortsat tager imod mange nye kunder. Kundetilgangen er støt stigende, og mange har heldigvis taget godt imod de øgede muligheder for at mødes online. Ud over at det er praktisk i den nuværende situation, er det også med til at sikre, at vi kan give vores kunder hurtigt svar – eksempelvis omkring boliglån eller andre former for finansiering. I det nuværende boligmarked skal vi kunne give kunderne hurtige svar – og det gør vi, siger Lars Møller Kristensen og nævner også bankens tilbud om webinarer om f.eks. boligkøb og investering som nye tiltag i 2020.

Tilfredsstillende resultat

Banken leverer et overskud på den samlede bundlinje for årets tre første kvartaler på 39,4 mio. kr., og er dermed på et lavere niveau end for samme periode i rekordåret 2019.

- Når man tænker på omstændighederne her i 2020, herunder de små 30 mio. kr. vi har sat til side til at imødegå negative økonomiske konsekvenser af Coronakrisen, så vurderer både jeg og bankens bestyrelse resultatet for tilfredsstillende, siger direktør Lars Møller Kristensen.

Banken har siden sidste år haft en vækst i forretningsomfanget på 1,9%. Indlånet stiger med 6%, mens bankens samlede udlån falder med små 10%.

- Vi har formået at opretholde en høj aktivitet på mange områder – men til gengæld sukker vi efter at kunne låne flere penge ud. Coronakrisen har betydet, at kunderne er blevet mere forsigtige og holder på pengene. Vi kunne godt tænke os, at flere privatkunder ville gå ud og bruge nogle flere penge på forbrug, nyanskaffelser til hjemmet eller eventuelt en ny bil. Det kunne også gavne samfundsøkonomien og indtjeningen i erhvervsvirksomhederne - og på denne måde også skabe større lyst til, at erhvervsvirksomhederne vil investere i fremtidens vækst. Det kunne give os mere udlånsaktivitet til erhvervsvirksomhederne – og det ville være en god nyhed i disse tider, lyder det fra direktøren.

Banken har endnu ikke registreret væsentlige tab som følge af den verdensomspændende pandemi og forventer fortsat, at den tidligere nedskrivning på 28,5 mio. kr. vil kunne dække eventuelle kredittab som følge af Corona situationen.

På grund af Corona situationen nedjusterede Djurslands Bank i april forventningerne for hele 2020. Grundet en positiv udvikling i økonomien hen over sommeren har banken dog, med baggrund i resultatet for 3. kvartal, valgt at opjustere forventningerne til årets resultat før skat til intervallet 45-60 mio. kr. De oprindelige forventninger lå i intervallet 65-80 mio. kroner.

Læs mere om bankens regnskab her, eller læs kvartalsrapporten.