Kvartalsregnskab: Fortsat kundevækst i Djurslands Bank

8. May 2019

Djurslands Bank har i dag offentliggjort sit regnskab for årets første kvartal, og resultatet før skat på 29,9 mio. kroner betegner bankdirektør Lars Møller Kristensen som meget tilfredsstillende. Banken oplever fortsat en høj kundetilgang og byder meget snart privatkunde nr. 50.000 velkommen i banken.

Resultatet på 29,9 mio. kroner før skat forrenter egenkapitalen før skat med 11,4%, og det vurderer bankens ledelse som meget tilfredsstillende i det nuværende nulrentemiljø.
De ekstremt lave obligationsrenter har medført den største konverteringsbølge siden 2005.

- De mange låneomlægninger har medført en meget stor aktivitet inden for boligrådgivning og boligfinansiering, hvilket giver en pæn vækst i gebyr- og provisionsindtægter, siger bankdirektør Lars Møller Kristensen.

Djurslands Bank kan endnu engang se tilbage på en regnskabsperiode med en høj kundevækst.

- Vi oplever en flot vækst med tilgang af såvel privatkunder som erhvervskunder, og den samlede kundetilgang medfører en meget tilfredsstillende vækst i bankens forretningsomfang på 8,6% i forhold til første kvartal sidste år, lyder det fra bankdirektør Lars Møller Kristensen.

Kundetilgangen er så stabil, at Djurslands Bank allerede her i maj måned forventer at kunne byde privatkunde nr. 50.000 velkommen i banken.

Høj kundetilfredshed

For Djurslands Bank er det af stor betydning, at kunderne er tilfredse med den rådgivning og oplevelse, som de får i banken.

- Vi er meget afhængige af tilfredse kunder, hvorfor vi løbende beder kunderne om at vurdere os. Her efter 1. kvartal kan vi konstatere en meget høj tilfredshed med kundemøderne, hvilket er en stor tillidserklæring til den service og rådgivning, vores medarbejdere giver kunderne, fortæller bankdirektøren.

På udgiftssiden er bankens omkostninger vokset med 4,5% i forhold til samme tidspunkt sidste år. Stigningen skyldes især øgede it-omkostninger til lovmæssige og regulative krav, og desuden investerer banken i kompetenceudvikling.

- Det er utroligt vigtigt for os, at vores medarbejdere kan tilbyde vores kunder den bedst mulige rådgivning. Vi tror på, at højt kvalificeret rådgivning er afgørende for bankens fortsatte udvikling, hvorfor vi her i 2019 investerer et ekstra beløb til forskellige kompetenceudviklingsforløb, forklarer Lars Møller Kristensen.

Bankens kursreguleringer viser en indtægt på 9,3 mio. kr., og bankens kreditbonitet vurderes generelt på et stærkt niveau. Nedskrivninger udgør for 1. kvartal en indtægt på 4,7 mio.kr. mod en udgift i 1. kvartal 2018 på 5,8 mio.kr.

Markant udvidelse i Risskov

Djurslands Bank har her i 2019 fortsat fokus på at gennemføre en række strategiske aktiviteter. Det er bl.a. en vigtig strategisk milepæl for aktiviteterne i Aarhus, at afdelingen i Risskov har gennemgået en markant udvidelse.

- Vi markerer de flotte nye lokaler i Risskov med et brag af en fest fredag 10. maj og slår desuden fast, at vi også på erhvervskundeområdet er et konkurrencedygtigt alternativ til andre pengeinstitutter i Aarhus, siger bankdirektøren.

Djurslands Bank forventer at fortsætte den planlagte vækst i både kunder og forretningsomfang. Banken har på nuværende grundlag ikke ændringer til det tidligere udmeldte forecast og forventer således fortsat at realisere et resultat før skat i niveauet 75-90 mio. kr. for hele året.

Læs mere om bankens kvartalsregnskab