3. kvartalsrapport 2019

1. November 2019

Rekordresultat efter historisk konverteringsbølge.

Resultatet før skat udgør 127,2 mio. kr., hvilket forbedrer resultatet i forhold til 1.-3. kvartal 2018 med 40,3%. Banken forrenter dermed den gennemsnitlige egenkapital med 15,6% p.a. Bankens ledelse vurderer de realiserede resultater i 1.-3. kvartal som meget tilfredsstillende.

  • Basisresultatet (resultat før nedskrivninger på udlån, kursreguleringer og skat) er realiseret med 93,9 mio. kr., svarende til en stigning på 33,2 mio. kr. (+54,6%) i forhold til samme tidspunkt i 2018.
  • Nedskrivninger på udlån udgør en indtægt på 22,3 mio. kr.
  • Kursreguleringer 11,0 mio. kr. som følge af positive kursreguleringer af aktier og valuta, mens obligationer bidrager med et negativt afkast på 8,7 mio. kr.
  • Bankens forretningsomfang (udlån, indlån og garantier) pr. 30 september 2019 udgør 15,8 mia. kr. og er steget med 1,5 mia. kr. i forhold til samme tidspunkt i 2018, svarende til en stigning på 10,9%.
  • Vækst i udlån fra ultimo september 2018 til ultimo september 2019 er på 1,7%. Stigning i gennemsnitligt udlån er på 1,1%.
  • Vækst i indlån ekskl. puljer fra ultimo september 2018 til ultimo september 2019 er på 11,7%. Vækst i gennemsnitligt indlån ekskl. puljer er på 9,0%.
  • Kapitalprocent på 16,4% - Regulatoriske kapitalkrav er opgjort til 13,4% svarende til en overdækning på 3 procentpoint. Bankens ansvarlige kapital består alene af egenkapital.
  • Banken opjusterede via fondsbørsmeddelelse 11/2019 af 11. oktober 2019 resultatforventningen til årets resultat før skat fra niveauet 110-120 mio. kr. til 135-145 mio. kr.

For uddybende kommentarer henvises til vedlagte kvartalsrapport.
Eventuelle spørgsmål kan rettes til bankdirektør Lars Møller Kristensen på telefon 86303149.