Generalforsamling: Tilfredsstillende resultat for 2018

14. March 2019

Djurslands Bank kunne på årets generalforsamling fortælle om et årsresultat præget af en markant kundetilgang og generel vækst.

Med besøg af 730 af bankens aktionærer gennemførte Djurslands Bank årets ordinære generalforsamling onsdag 13. marts i Idrætscentret i Grenaa. Bestyrelsesformand Peter Zacher Sørensen og bankdirektør Lars Møller Kristensen ledte tilhørerne gennem bankens beretning, og som bankens ledelse tidligere i år har offentliggjort, så er årets resultat før skat på 85,0 mio. kroner et tilfredsstillende resultat.

- Ser vi på resultatet i forhold til de foregående år, kan vi konstatere, at resultatet er på et pænt højt niveau. Derudover er bankens økonomiske udvikling på godt og ondt et spejl af den udvikling der sker i samfundsøkonomien – både i Danmark og uden for landets grænser, lød det fra bestyrelsesformand Peter Zacher Sørensen med henvisning til den generelle højkonjunktur, den fortsat lave rente og de økonomisk trusler fra blandt andet et forestående Brexit, som kan få stor betydning for dansk økonomi.

Fokus på erhvervsrådgivning

Djurslands Bank søsatte i 2018 en række forretningsmæssige ændringer; blandt andet etablering af tre områdekontorer samt åbning af en helt ny afdeling i Randers.

- Vi har i flere år haft ønsket om at give Randers mulighed for at få en filial af Djurslands Bank. Det lykkedes i 2018 og har banet vejen for at skabe en stor og slagkraftig afdeling med ikke mindre end 16 kolleger. Selvom afdelingen først for alvor startede op i efteråret, kan vi allerede nu konstatere en stor interesse i Randers for at blive kunde hos os – og det gælder både private kunder og erhvervsvirksomheder. Vi glæder os meget til at fortsætte den gode udvikling her i 2019, lød det fra bankdirektør Lars Møller Kristensen.

Behovet for rådgivning af erhvervsvirksomheder er vokset kraftigt de senere år, hvorfor Djurslands Bank i 2018 har opgraderet alle tre erhvervskontorer i banken for netop at kunne give kunderne den optimale rådgivning.

img

Efter den formelle generalforsamling underholdte Mads Christensen, kendt bl.a. som TV-vært, foredragsholder og forfatter af ”Den Store Blærerøv”, med et humoristisk indlæg om at kende forskel på det, man siger kontra det, man gør.

Valg til repræsentantskab og bestyrelse

Som en del af årets generalforsamling blev der valgt nye ansigter ind i bankens repræsentantskab. Landmand Peter Kejser fra Glesborg og advokat Lars Sundtoft Madsen fra Skødstrup blev valgt ind. Herudover blev der foretaget genvalg af: Proprietær Hans Gæmelke, sygeplejerske Jonna Madsen, tømrermester Ole Tåsti, bygmester Peter Høegh, konsulent Désirée Iuel, afdelingsleder Eva Bæk Pedersen, kommunikationsmedarbejder Else Brask Sørensen, direktør Morten Therkildsen, entreprenør Lars Gravco Stehouwer og associate partner Jakob Tolstrup Kristensen.

Efter generalforsamlingen afholdtes repræsentantskabsmøde, hvor gårdejer Niels Ejnar Rytter, blev genvalgt som formand og ejendomsmægler Mikael Lykke Sørensen blev valgt som næstformand.

Repræsentantskabet genvalgte derefter ingeniør Merete Hoe, finanschef Ejner Søby og advokat Peter Zacher Sørensen til bankens bestyrelse.