Farvel til checken

22. December 2016

Fra den 30. december 2016 er det ikke længere muligt at betale med checks eller indløse danske checks i de danske pengeinstitutter.

Ophør af checksamarbejdet

Checksamarbejdet mellem de danske pengeinstitutter standser ved udgangen af 2016. Det skyldes, at brugen af checks er faldet i takt med, at der er opstået nye muligheder for betaling og overførsel af penge.

Husk at indløse dine checks inden nytår

Har du modtaget en check, skal den indløses inden 1. januar 2017.

Hvis du ikke når at indløse din check inden nytår, skal du henvende dig til checkudstederen og bede om at få beløbet betalt på en anden måde mod aflevering af checken.

Har du et ubrugt checkhæfte?

Hvis du har ubrugte checkblanketter liggende, skal du klippe dem over og kassere dem.

Udenlandske checks

Du kan fortsat få udstedt og indløst udenlandske checks.

Alternativer til checken

I stedet for checks har du nu en række alternativer, fx:

  • Kontooverførsler
  • Mobilbetalingsløsninger
  • Betaling med kort