Pengesvindel i idrætsforeninger

5. July 2018

Mange danske foreninger er de senere år blevet udsat for svindel – den såkaldte ”Spear Phishing”. Svindlen foregår typisk ved, at en forening bliver lokket til at overføre penge til en konto i udlandet. Djurslands Bank opfordrer til at være opmærksom på mails, som kan virke mistænksomme.

Svindlen foregår hele året, men specielt i sommertiden viser der sig en stigende tendens. Her er enten formand eller kasserer ofte på ferie, og mails bliver videresendt til andre.

"Vi har den senere tid oplevet flere tilfælde af idrætsforeninger, der udsættes for ”Spear Phishing”. Der er foruroligende, og vi vil derfor kraftigt opfordre til at være opmærksom på specielt mails med indhold, som rækker ud over normalen", råder investeringskoordinator Kim E. Hansen fra Djurslands Bank.

I sidste uge lykkedes det Djurslands Bank at hjælpe en idrætsforening i det østjyske til at undgå en svindelmanøvre. I dette tilfælde var formandens mailkonto blevet hacket, hvorefter der blev sendt en mail til foreningens kasserer med en anmodning om en ekspresoverførsel på et beløb svarende til cirka 40.000 kroner til en konto i en engelsk bank.

"Dette er den typiske fremgangsmåde, og overfor kassereren kan anmodningen virke ”rigtig”, idet der måske står, at det er betaling for nogle idrætsredskaber eller lignende. Mailen vil ofte fremstå i et troværdigt sprog, så modtageren ikke umiddelbart bliver mistænksom", siger Kim E. Hansen.

Hvorfor foreninger?

Phishing kører typisk i bølger, og det sidste års tid har der været en stigning i antallet af foreninger, som bliver ramt af svindel eller svindelforsøg. Forklaringen er, at de robotter, der scanner tusindvis af hjemmesider, rimeligt nemt kan få fat i kontaktoplysninger på personer, der har noget med økonomien at gøre i en forening, fx formand og kasserer.

Hvad kan du selv gøre?

Er uheldet ude, og er svindlerne lykkedes med at få overført penge, er det foreningen selv, der skal dække tabet.

Djurslands Bank råder dig til at tage følgende forholdsregler:

  • Overvej om det er nødvendig at have e-mail adresser på hele bestyrelsen på foreningens hjemmeside.
    Overvej fx en fælles mailadresse til foreningen
  • Foretag et kontrolopkald til afsender (typisk formanden), hvis du får anmodninger om store overførsler på mail
  • Vær ekstra opmærksom, hvis der er tale om ekspresoverførsler til udlandet
  • Vær ekstra opmærksom i ferieperioder. Her slår svindlerne ofte til, da de ved, at fx formanden har ferie og kan være svær at nå telefonisk
  • Kontakt banken med det samme, hvis du har mistanke om svindel eller svindelforsøg. Hvis du reagerer hurtigt, kan vi i nogle tilfælde nå at stoppe en overførsel