Renteændring

31. January 2017

Djurslands Bank nedsætter med virkning fra 1. marts 2017 indlånsrenten på udvalgte indlånskonti med op til 0,20 procentpoint.

Renteændringerne foretages i henhold til Djurslands Banks almindelige forretningsbetingelser og gennemføres af forretningsmæssige årsager for at tilpasse renterne til de aktuelle markedsvilkår.

De nye rentesatser kan ses her eller i bankens afdelinger fra og med den 1. februar 2017.