Opsætningsfejl kan have ført til eksponering af persondata

7. September 2018

Vi har konstateret og rettet en opsætningsfejl i NetBank Erhverv i samarbejde med vores it-leverandør, Bankdata.

Fejlen har potentielt medført, at der nogle særlige tilfælde har været risiko for brud på Databeskyttelsesforordningen, og det er derfor indberettet til Datatilsynet. Vi anslår, at ca. 0,5% af bankens NetBank Erhverv kunder har været berørt af fejlen. En grundig stikprøveanalyse har endvidere konkluderet, at der er meget lav risiko for, at berørtes rettigheder er blevet krænket.

Fejlen berører udelukkende kunder, der har haft private konti tilknyttet virksomhedens Netbank Erhverv-aftale. Betroede personer som fx bogholderen, der i forvejen havde adgang til virksomhedens netbank, har i helt særlige tilfælde haft adgang til at se manuelt oprettede betalinger på den private konto via netbanken.

Du har kun været berørt af fejlen, hvis du aktivt har brugt NetBank Erhverv til at oprette betalinger på din private konto. De data de tilknyttede brugere kan have haft adgang til, er typisk begrænset til oplysninger om datoen, modtagerens navn eller beskeden til modtageren. Oplysninger om betalinger med kort, MobilePay, Betalingsservice, kontakthævninger, saldo og lignende har ikke været synlige, og det har ikke været muligt at disponere over de private konti uden særskilt fuldmagt.

Vi har informeret de kunder, som kan være berørt af fejlen, men på grund af kompleksiteten i dataudtrækket, kan der være enkelte kunder, som ikke modtager informationsbrevet.

Har du spørgsmål til nærværende, er du velkommen til at kontakte bankens dataansvarlige på email: dataansvarlig@djurslandsbank.dk.