Opjustering af forventet basisresultat for 2016

27. January 2017

Djurslands Bank opjusterer forventningerne til basisresultatet for 2016 til ca. 93 mio. kr. (resultat før nedskrivninger på udlån, kursreguleringer og skat).

Banken har tidligere meddelt en forventning til et basisresultatet i den øvre del af intervallet 75-90 mio. kr.

Baggrunden for opjusteringen er fortsat vækst i kundetilgangen samt større aktivitet på en række af bankens forretningsområder, herunder især boligområdet.

Samtidig viser opgørelsen efter 4. kvartal, at bankens samlede nedskrivninger på udlån m.v. for 2016 bliver ca. 21 mio. kr., hvilket er en halvering i forhold til 42,2 mio. kr. i 2015.

For 2016 forventes således et resultat før skat på godt 91 mio. kr., hvilket er ca. 18 mio. kr. over det realiserede i 2015.

Bankens årsrapport offentliggøres den 8. februar 2017.