1. Kvartalsrapport

8. May 2018

Resultat før skat stiger med 1,5% til 32,4 mio. kr., hvilket er det højeste resultat før skat for 1. kvartal i bankens historie og forrenter den gennemsnitlige egenkapital med 13,0% p.a.

Resultatet er positivt påvirket af den ekstraordinære opskrivning af bankens ejerandele i BI Holding A/S og vurderes samlet som tilfredsstillende i forhold til de budgetterede forventninger.

 • Netto renteindtægter stiger med 1,2 mio. kr. (+3,0%)
 • Netto rente- og gebyrindtægter på et uændret niveau.
 • Driftsudgifter stiger med 4,3 mio.kr. (+8,1%).
 • Basisresultat på 17,1 mio. kr. – hvilket er bedre end forventet for 1. kvartal 2018.
 • Nedskrivninger på udlån udgør 5,8 mio. kr. mod en indtægt på 0,8 mio.kr. i 1. kvartal 2017.
 • Positive kursreguleringer på 21,1 mio. kr. – en fremgang på 11,4 mio. kr. i forhold til 1. kvartal 2017.
 • Vækst i udlån fra ultimo 1. kvartal 2017 til ultimo 1. kvartal 2018 på 9,5%.
  Vækst i gennemsnitlig udlån på 17,8%
 • Vækst i indlån fra ultimo 1. kvartal 2017 til ultimo 1. kvartal 2018 på 11,3%.
  Vækst i gennemsnitlig indlån på 17,7%
 • Indtjening pr. omkostningskrone på 1,51.
 • Kapitalprocent på 18,2% - solvensbehov opgjort til 10,5%.
 • Banken fastholder forventningerne om et årsresultat før skat i niveauet 70-85 mio. kr.

For uddybende kommentarer henvises til 1. Kvartalsrapport.

Eventuelle spørgsmål kan rettes til bankdirektør Lars Møller Kristensen på telefon 8630 3149.