3. kvartalsrapport 2018

2. November 2018

Meget tilfredsstillende resultat for årets 3 første kvartaler.

Bankens resultat før skat udgør 90,7 mio. kr., hvilket er bedre end forventet. I forhold til samme periode sidste år er resultatet før skat 12,9% lavere, hvilket primært kan henføres til et lavere niveau for indtægtsførsel af nedskrivninger på udlån samt at banken har investeret i en ny afdeling i Randers. Resultatet forrenter den gennemsnitlige egenkapital med 11,9% p.a., og anses som meget tilfredsstillende i det nuværende nulrentemiljø.

 • Netto renteindtægter stiger med 1,6 mio. kr. (+1,3%).
 • Netto rente- og gebyrindtægter stiger med 6,6 mio. kr. (2,8%).
 • Driftsudgifter stiger med 13,8 mio.kr. (+8,4%).
 • Basisresultat på 60,7 mio. kr. – hvilket er bedre end forventet for 1.-3. kvartal 2018.
 • Nedskrivninger udgør en indtægt på 5,3 mio. kr. mod en indtægt på 14,4 mio. kr. i 1.-3. kvartal 2017.
 • Positive kursreguleringer på 24,6 mio. kr. – en fremgang på 2,8 mio. kr. i forhold til 1.-3. kvartal 2017. Kursreguleringerne er positivt påvirket af en ekstraordinær opskrivning af bankens ejerandel i BI Holding A/S på ca. 17 mio. kr.
 • Vækst i udlån fra ultimo 3. kvartal 2017 til ultimo 3. kvartal 2018 på 6,0%. Vækst i gennemsnitlig udlån på 10,7%.
 • Vækst i indlån fra ultimo 3. kvartal 2017 til ultimo 3. kvartal 2018 på 8,1%.
 • Vækst i gennemsnitlig indlån på 13,4%.
 • Indtjening pr. omkostningskrone på 1,52.
 • Kapitalprocent på 17,6% - solvensbehov opgjort til 10,0%.
 • Banken fastholder den udmeldte resultatforventning til årets resultat før skat på
  90-105 mio. kr., dog i den nedre del af intervallet.
 • Indre værdi pr. aktie 390 kr. Aktien handles pr. 30.9.2018 til 246 kr.

For uddybende kommentarer henvises til 3. kvartalsrapport 2018.

Eventuelle spørgsmål kan rettes til bankdirektør Lars Møller Kristensen på telefon 86303149.

Kvartalsregnskab: Kundetilgang sikrer vækst