Har du brugt dit skattefradrag for pension i år?

20. December 2017

Nytåret nærmer sig med hastige skridt. Hvis du ønsker at opnå fradrag for dine pensionsindbetalinger i 2017, skal indbetaling ske inden nytår.

Sidste indbetalingsfrist i 2017

Indbetaling på din pensionsordning i Djurslands Bank skal i år ske senestden 29. december 2017.

Indbetalingen kan ske ved henvendelse til din rådgiver eller ved at benytte NetBank eller MobilBank. Anvender du NetBank eller MobilBank, er fristen den 29. december 2017 senest kl. 18.

Vil du foretage indbetaling til din Letsikring af indtægt ved pension tegnet via Djurslands Bank, er fristen den 29. december 2017. Henvendelse skal ske til din rådgiver, før indbetaling kan foretages.

Skal indbetalingen overføres til en pensionsordning i andet pengeinstitut, er fristerne via NetBank og MobilBank:

Som standard overførsel: senest den 28. december kl. 22:30
Som sammedagsoverførsel: senest den 29. december kl. 12:30
Som straksoverførsel: senest den 29. december kl. 18:00.

 • Aldersopsparing
  Den samlede indbetaling til aldersopsparing må ikke overstige kr. 29.600.
  Der er ikke fradrag for indbetaling til aldersopsparing.

 • Ratepension
  Den samlede indbetaling til ratepension må ikke overstige kr. 53.500 - efter beregning af eventuel arbejdsmarkedsbidrag. Indbetaling til ratepension kan fratrækkes op til og med topskatten.

 • Livrente
  Indbetalingsperiode 10 år eller derover: Fuld fradrag for indbetalinger uanset beløbets størrelse.
  Indbetalingsperiode under 10 år og konti med indbetalingsaftale “op til opfyldningsfradraget”:Fradraget skal fordeles med 1/10 hvert år, dog kan der altid fratrækkes indbetalinger op til kr. 49.300.
  Selvstændige erhvervsdrivende kan indbetale og fratrække op til 30% af virksomhedens overskud.
  Indbetaling til livrente kan fratrækkes op til og med topskatten.

Læs mere om pension