Pensionsindbetaling i NetBank

20. December 2018

Sidste indbetalingsfrist i 2018
Indbetaling på din pensionsordning i Djurslands Bank skal i år ske senest den 28. december.
Indbetalingen kan ske ved henvendelse til din rådgiver eller ved at benytte NetBank eller MobilBank. Anvender du NetBank eller MobilBank er fristen også den 28. december senest kl. 18.

Vil du foretage indbetaling til din Letsikring af indtægt ved pension tegnet via Djurslands Bank, er fristen den 28. december.
Henvendelse skal ske til din rådgiver, før indbetaling kan foretages.

Skal indbetalingen overføres til en pensionsordning i andet pengeinstitut, er fristerne via NetBank og MobilBank:
Som standard overførsel: senest den 27. december kl. 22:30
Som sammedagsoverførsel: senest den 28. december kl. 12:30.
Som straksoverførsel: senest den 28. december kl. 18:00.

Aldersopsparing
Har du mere end 5 år til din folkepensionsalder må den samlede indbetaling til aldersopsparing må ikke overstige 5.100 kr..
Har du mindre end 5 år til folkepensionsalder må den samlede indbetaling til aldersopsparing ikke overstige 46.000 kr.
Der er ikke fradrag for indbetaling til aldersopsparing.

Ratepension
Den samlede indbetaling til ratepension må ikke overstige 54.700 kr. - efter beregning af eventuel arbejdsmarkedsbidrag.
Indbetaling til ratepension kan fratrækkes op til og med topskatten.

Livrente
Indbetalingsperiode 10 år eller derover:
Fuld fradrag for indbetalinger uanset beløbets størrelse.

Indbetalingsperiode under 10 år og konti med indbetalingsaftale "op til opfyldningsfradraget":
Fradraget skal fordeles med 1/10 hvert år, dog kan der altid fratrækkes indbetalinger op til 50.400 kr..

Selvstændige erhvervsdrivende kan indbetale og fratrække op til 30% af virksomhedens overskud.

Indbetaling til livrente kan fratrækkes op til og med topskatten.