Halvårsregnskab: Djurslands Bank fastholder vækst

8. August 2018

Djurslands Bank har netop offentliggjort sit regnskab for første halvår i 2018, og det tilfredsstillende resultat før skat på 73 mio. kr. og en egenkapitalforrentning på 14,5 procent forklares med en fortsat høj aktivitet på boligområdet, kundetilgang og et stigende udlån.

Djurslands Bank kan endnu engang præstere et tilfredsstillende regnskab. Tallene for første halvår i 2018 viser således et resultat på 73 mio. kroner før skat, hvilket bankdirektør Lars Møller Kristensen er godt tilfreds med.

-Det er et flot regnskab, som vi kun kan være tilfredse med. Vi fastholder det høje aktivitetsniveau specielt på boligområdet, samtidigt med at vi kan konstatere, at vores kunder fortsat har mod på at investere og låne penge i banken – og det gælder både privatøkonomien og driften i erhvervsvirksomheder, siger Lars Møller Kristensen.

Resultatet før skat er i forhold til samme periode sidste år steget med 0,2 procent, og banken forrenter således sin egenkapital med 14,5 %.

Toplinjen stiger men mange omkostninger

Halvårsregnskabet viser en toplinje, hvor de samlede indtægter er steget med 5,2 mio. kroner. Netto rente- og gebyrindtægter udgør 161,6 mio. kroner, og stigningen i forhold til sidste år vurderes til at være tilfredsstillende med tanke på det fortsat lave renteniveau og den negative effekt af investeringsregulativet MiFID II fra 2017. Til gengæld stiger om-kostningerne med 8,4 mio. kroner.

-Vores forretningsmodel i Djurslands Bank er ressourcekrævende, fordi vi satser på filialer og kunderelationer, og det koster selvfølgelig på omkostningssiden til bl.a. personale og IT. Hertil kommer, at vi endnu ikke ser den fulde effekt af de omkostningsbesparelser som færre kasser og filialsammenlægningen tidligere på året skal medføre, siger bankdirektøren.

Indtægtssiden er positivt påvirket af bankens kursreguleringer på 19,2 mio. kroner, hvil-ket er 2,8 mio. kroner højere end i samme periode i 2017. Resultatet skyldes til dels en ekstraordinær opskrivning af bankens ejerandel i BI Holding A/S. Samtidigt medfører nedskrivninger på udlån en nettoindtægt på 12,1 mio. kroner, hvilket også er højere end sidste år.

Villigheden til at låne penge i banken og det fortsat lave renteniveau betyder, at bankens udlån i forhold til samme tidspunkt sidste år er steget med 14,6 procent, og kombinatio-nen af disse gode tegn på vækst og tilgang af nye kunder er med til at konsolidere resultatet.

Relationer til kunderne er vigtigt

Helt overordnet set er der i bankens halvårsregnskab ikke de store udsving i forhold til de seneste regnskaber, som banken har offentliggjort, og det ser Lars Møller Kristensen som en styrke.

-Det lave renteniveau med negative renter, kombineret med stigende regulative krav, øgede lønsumsafgifter og it-omkostninger, stiller store krav til vores drift. Jeg betragter det derfor som positivt, at vi trods udfordringerne præsterer et stabilt regnskab uden de store udsving. Vi har en god kreditbonitet, der gør, at vi kan tilbageføre nedskrivninger, og vores egenkapitalforretning ligger på et rigtigt pænt niveau.

Med baggrund i det gode resultat for 1. halvår, opjusterer banken forventningerne til årets samlede resultat fra 70-85 mio. kr. til 90-105 mio. kr.

-Det er meget tilfredsstillende, også for vores godt 17.000 aktionærer, hvoraf hovedparten også er kunder i banken, siger Lars Møller Kristensen og fortsætter:

-Vores opgave i Djurslands Bank handler meget om at være aktive i den måde, vi møder kunderne på. Det investerer vi gerne nogle penge i, for vi lever af relationerne til vores kunder, og vi lever af at være tæt på vores kunder. Det vil fortsat være omdrejningspunktet i Djurslands Bank.

Djurslands Bank udvider her i august sit markedsområde med åbningen af en ny filial på Østervold 43 i Randers. Det er en del af de organisatoriske tilpasninger, der skal være med til at sikre Djurslands Bank som en selvstændig sund lokalbank. Filialen bliver et af bankens tre erhvervscentre og består af cirka 15 rådgivere. Herudover har Djurslands Bank erhvervscentre i Risskov og i Grenaa.

Læs mere om bankens halvårsregnskab her