Halvårsrapport 2018

8. August 2018

Djurslands Bank opjusterer forventningen til årets resultat før skat til 90-105 mio. kr. efter godt 1. halvår.

Med et resultat før skat på 73,0 mio. kr. forbedrer banken halvårsresultatet fra 2017 med 0,2% og forrenter dermed den gennemsnitlige egenkapital med 14,5% p.a., hvilket anses som meget tilfredsstillende i det nuværende nulrentemiljø.

 • Netto renteindtægter stiger med 1,5 mio. kr. (+1,8%).
 • Netto rente- og gebyrindtægter stiger med 5,2 mio. kr. (3,3%).
 • Driftsudgifter stiger med 8,4 mio.kr. (+7,5%).
 • Basisresultat på 41,7 mio. kr. – hvilket er bedre end forventet for 1. halvår 2018.
 • Nedskrivninger udgør en indtægt på 12,1 mio. kr. mod en indtægt på 11,7 mio. kr. i 1. halvår 2017.
 • Positive kursreguleringer på 19,2 mio. kr. – en fremgang på 2,8 mio. kr. i forhold til 1. halvår 2017. Kursreguleringerne er positivt påvirket af en ekstraordinær opskrivning af bankens ejerandel i BI Holding A/S på ca. 17 mio. kr.
 • Vækst i udlån fra ultimo 1. halvår 2017 til ultimo 1. halvår 2018 på 7,1%. Vækst i gennemsnitlig udlån på 14,6%.
 • Vækst i indlån fra ultimo 1. halvår 2017 til ultimo 1. halvår 2018 på 10,1%. Vækst i gennemsnitlig indlån på 15,8%.
 • Indtjening pr. omkostningskrone på 1,68.
 • Kapitalprocent på 17,5% - solvensbehov opgjort til 10,3%.
 • Banken opjusterer tidligere udmeldte resultatforventninger til årets resultat før skat fra niveauet 70-85 mio. kr. til 90-105 mio. kr.
 • Indre værdi pr. aktie 384 kr. Aktien handles pr. 30.6.2018 til 236 kr.

For uddybende kommentarer henvises til vedlagte halvårsrapport.

Eventuelle spørgsmål kan rettes til bankdirektør Lars Møller Kristensen på telefon 86303149.