Halvårsrapport 2019

7. August 2019

Bedste halvårsresultat i bankens historie.

Bankens ledelse vurderer generelt de realiserede resultater i halvåret som meget tilfredsstillende.

Resultatet før skat udgør 80,9 mio. kr. og forrenter den gennemsnitlige egenkapital med 15,1% p.a., hvilket anses for meget tilfredsstillende i det nuværende nulrentemiljø.

  • Basisresultat (resultat før nedskrivninger på udlån, kursreguleringer og skat) er realiseret med 56,3 mio. kr. – en stigning på 34,9% i forhold til samme tidspunkt i 2018.
  • Nedskrivninger på udlån udgør en indtægt på 17,1 mio. kr.
  • Kursreguleringer 7,4 mio. kr. som følge af positive kursreguleringer af aktier og valuta, mens obligationer bidrager med et negativt afkast på 2,9 mio. kr.
  • Bankens forretningsomfang (udlån, indlån og garantier) pr. 30 juni 2019 udgør 15,6 mia. kr. og er steget med 1,3 mia. kr. i forhold til samme tidspunkt i 2018, svarende til en stigning på 9,2%.
  • Vækst i udlån fra ultimo juni 2018 til ultimo juni 2019 på 2,7%
  • Vækst i indlån fra ultimo juni 2018 til ultimo juni 2019 på 8,7%.
  • Kapitalprocent på 16,7% - Regulatoriskekapitalkrav er opgjort til 13,3% svarende til en overdækning på 3,4%. Bankens ansvarlige kapital består alene af egenkapital.
  • Banken opjusterede via fondsbørsmeddelelse 9/2019 af 18. juli 2019 resultatforventningen til årets resultat før skat fra niveauet 75-90 mio. kr. til 110-120 mio. kr.
For uddybende kommentarer henvises til vedlagte halvårsrapport.
Eventuelle spørgsmål kan rettes til bankdirektør Lars Møller Kristensen på telefon 86303149.