Generalforsamling: Højeste resultat i bankens historie

14. March 2018

Djurslands Bank kunne på sin velbesøgte generalforsamling berette om sit flotte resultat for 2017 – et resultat, der er det højeste i bankens historie. Med et besøg af EU-ekspert Lykke Friis fik de cirka 625 aktionærer lidt ekstra input fra den politiske ”slagmark”

15. marts 2018

Som det sig hør og bør på en generalforsamling i Djurslands Bank, var der onsdag aften gjort klar med lange borde og lidt godt til ganen. 625 aktionærer var mødt op i Idrætshallen i Grenaa for at høre bankdirektør Lars Møller Kristensen og bestyrelsesformand Peter Zacher Sørensen fortælle om vejen til at nå et flot resultat i 2017.

- Jeg er meget glad for, at så mange af vores aktionærer har valgt at møde op her til aften for at følge med i bankens drift. Den interesse er vi meget glade for. Vi opnåede et flot resultat i 2017 på 122,5 mio. kroner før skat, hvilket er en stigning på 33,3 procent i forhold til 2016. Nu er vi klar til at gå udfordringerne her i 2018 i møde og dermed fortsat sikre en stabil bankdrift og leve op til aktionærernes tillid, siger bankdirektør Lars Møller Kristensen.

Det var specielt kundetilgangen i 2017, som blev fremhævet, og Lars Møller Kristensen ser frem til fortsætte udviklingen i 2018 – blandt andet med åbningen af en ny filial i Randers samt en endnu højere grad af synlighed i Aarhus-området.

Valg til repræsentantskab og bestyrelse

Som en naturlig del af generalforsamlingen kom der nye ansigter ind i både repræsentantskab og bestyrelse. Henrik Hedeager fra Ørum Djurs, Trine Grejsen fra Grenaa, Lene Søstrøm fra Hinnerup og Jannie Juhl Todbjerg fra Malling blev valgt ind i bankens repræsentantskab.

Herudover blev der foretaget genvalg af: Bente Østergaard Høg, Hans Ulrik Jensen, Ejner Søby, Gert Jakobsen, Jørn Schmidt, Mikael Lykke Sørensen, Kristian Juul Thorsen, Britta Andersen, Keld Hasle Jakobsen, Benny Kristensen, René Sønderby Povlsen, Connie Rasmussen og Lise Torp.

Efter generalforsamlingen blev der afholdt repræsentantskabsmøde, hvor Niels Ejnar Rytter blev genvalgt som formand, og Mikael Lykke Sørensen blev valgt som næstformand.

Repræsentantskabet genvalgte Bente Østergaard Høg, Peter Pedersen og Mikael Lykke Sørensen til bankens bestyrelse. Derudover blev Merete Hoe nyvalgt til bankens bestyrelse.