Kommende ejendomsvurderinger kan få betydning for forældrekøb

9. July 2018

Når de nye ejendomsvurderinger bliver implementeret til næste år, kan det få betydning for de forældre, som har købt en forældrekøbslejlighed og ønsker at overdrage lejligheden billigst muligt til deres børn.

Når de nye ejendomsvurderinger bliver implementeret til næste år, kan det få betydning for de forældre, som har købt en forældrekøbslejlighed og ønsker at overdrage lejligheden billigst muligt til deres børn.

Normalt beskattes avancer på boligsalg, hvis man ikke selv har boet i boligen. Man har dog som udgangspunkt mulighed for at overdrage en bolig til sit barn til en salgspris på +/-15% af den offentlige ejendomsvurdering. Når boligskattereformen implementeres, forventes de offentlige vurderinger at stige væsentligt, særligt for ejerlejligheder i de større byer, hvor forældrekøb er populært. Derfor kan fordelen ved at overdrage lejligheden blive mindre end i dag, hvis man har et ønske om at overdrage boligen billigst muligt til sit barn.

Hvis du har planer om at overdrage en forældrekøbslejlighed, kan du derfor med fordel overveje at gennemføre overdragelsen, inden de nye ejendomsvurderinger træder i kraft.

Bemærk at der ikke er tale om en ændring af reglerne for forældrekøb, idet ovenstående blot er en afledt konsekvens af de kommende ejendomsvurderinger.

Læs mere om forældrekøb på totalkredit.dk.

Kontakt din rådgiver, hvis du har spørgsmål.