Aktiesparekonto

29. November 2018

En Aktiesparekonto giver dig mulighed for at investere i aktier til en mere gunstig beskatning end ved normal investering i aktier.

BEMÆRK: dette er en ældre nyhed, som ikke længere beskriver de gældende regler for aktiesparekonto.Se gældende satser og opdaterede regler for Aktiesparekonto.

Ordningen består af en Aktiesparekonto og et depot til værdipapirer.

Du kan indsætte op til 50.000 kr. på kontoen, som du derefter kan investere i aktier, aktiebaserede investeringsforeninger og blandede investeringsforeninger.

Du kan f.eks. investere i BankInvest Optima 55 udb. og BankInvest Optima 75 udb.

Du kan selv handle værdipapirerne via NetBank og Mobilbank – ligesom du kan få rådgivning og handle via din rådgiver i Djurslands Bank.

Fakta om Aktiesparekonto

 • Der er kun tilladt at oprette én Aktiesparekonto pr. person (cpr.nr. – ikke cvr.nr.)
 • Maks. indskud p.t. 50.000 kr.
 • Der kan investeres i aktier og aktiebaserede investeringsforeninger
 • Der kan også investeres i blandede investeringsforeninger, de skal blot have en overvejende andel af aktier og være udbyttebetalende – f.eks.
   • BankInvest Optima 55 udb. og
   • BankInvest Optima 75 udb.
 • Skatten på Aktiesparekonto er 17% og opgøres automatisk ved årets udgang efter lagerprincippet. Du bliver dermed beskatte uanset om du sælger eller ej.
 • Skatten hæves automatisk på kontoen.
 • Uudnyttede tab kan fremføres til fradrag i gevinster på Aktiesparekontoen i kommende år. Tab kan ikke fradrages i gevinster fra andre investeringer uden for Aktiesparekontoen.
Se gældende satser og opdaterede regler for Aktiesparekonto.