Årsrapport 2017 for Djurslands Bank

7. February 2018

Årets resultat – det højeste i bankens historie.

Bankens resultat før skat udgør 122,5 mio. kr., hvilket er en stigning på 33,3% i forhold til 2016. Resultatet er både før og efter skat det højeste i bankens historie.

Basisresultatet (før nedskrivninger på udlån, kursreguleringer og skat) er realiseret med 80,5 mio. kr., hvilket er i den øvre del af de tidligere udmeldte forventninger på 70–85 mio. kr., men 13,6% lavere i forhold til 2016.

 • Egenkapitalforrentning på 12,6% af den gennemsnitlige egenkapital.
 • Indtjening pr. omkostningskrone på 1,58 mod 1,40 i 2016.
 • Udlån: Vækst i udlån fra ultimo 2016 til ultimo 2017 på 23,2%.
  Vækst i gennemsnitlig udlån på 6,7%.
 • Indlån: Vækst i indlån fra ultimo 2016 til ultimo 2017 på 22,8%.
  Vækst i gennemsnitlig indlån på 23,3%.

 • Netto renteindtægter stiger 1,8 mio. kr. (+1,1%)
 • Netto rente- og gebyrindtægter stiger med 5,0 mio. kr. (+1,6%)
 • Driftsudgifter stiger med 17,2 mio. kr. (+8,2%), heraf 8,0 mio. kr. til øgede it-udgifter, 4,4 mio. kr. til øgede lønninger og lønsumsafgift, samt 4,2 mio. kr. til nedskrivning på domicilejendomme.
 • Nedskrivninger på udlån udgør en indtægt på 17,2 mio. kr. svarende til en nedskrivningsprocent for året på -0,3%.
 • Kursreguleringer på 24,8 mio. kr., hvilket er en fremgang på 5,2 mio. kr. i forhold til 2016.

 • Solvens på 18,9% - solvensbehov opgjort til 10,5%.
  Ansvarlig kapital består udelukkende af egenkapital.
 • Forslag om udbytte på 7 kr. pr. aktie, svarende til 19,3% af bankens nettooverskud.

 • Banken forventer i 2018 et resultat før skat i niveauet 60-75 mio. kr. Et lavere niveau end i 2017, bl.a. som følge af det lave renteniveau samt en forventning om nedskrivninger i niveauet 0,3% af bankens udlån og garantier.

For uddybende kommentarer henvises til årsrapport for 2017.
Eventuelle spørgsmål kan rettes til bankdirektør Lars Møller Kristensen på telefon 86303149.