1. Kvartalsrapport 2017

10. May 2017

Resultat før skat stiger med 87% til 31,9 mio. kr., hvilket er det højeste resultat efter 1. kvartal i bankens historie. Resultatet forrenter den gennemsnitlige egenkapital med 13,6% p.a.

Det gode resultat skyldes en fortsat høj kundetilgang, stor aktivitet på boligområdet og et stigende forretningsomfang på 22,1% i forhold til 1. kvartal 2016.

Indtjening pr. omkostningskrone på 1,60 og en egenkapitalforrentning på 13,6% p.a. anses for meget tilfredsstillende i det nuværende nulrentemiljø.

 • Udlån: Vækst i udlån fra 31.03.16 til 31.03.17 på 7,7%. Vækst i gennemsnitlig udlån på 2,6%

 • Indlån: Vækst i indlån fra 31.03.16 til 31.03.17 på 29,2%. Vækst i gennemsnitlig indlån på 20,6%

 • Netto rente- og gebyrindtægter stiger med 3,8 mio. kr. (+5,3%).

 • Omkostninger stiger med 5,5 mio.kr. (+11,4%), heraf 4,1 mio. kr. til øgede it-omkostninger.

 • Basisresultat på 21,4 mio. kr. – er bedre end forventet for 1. kvartal 2017.

 • Nedskrivninger på udlån udgør en indtægt på 0,8 mio. kr. mod en udgift på 7,8 mio.
  kr. i 1. kvartal 2016.

 • Positive kursreguleringer på 9,6 mio. kr. – en fremgang på 8,0 mio. kr. i forhold til 1.
  kvartal 2016.

 • Banken fastholder forventningerne om et basisresultat for året i niveau 70-85 mio. kr.

 • Kapitalprocent på 17,3% - solvensbehov opgjort til 12,1%.

For uddybende kommentarer henvises til bankens 1. Kvartalsrapport 2017.

Eventuelle spørgsmål kan rettes til bankdirektør Lars Møller Kristensen på telefon 86303149.