1.-3. Kvartalsrapport 2017

3. November 2017

Resultat før skat udgør 104,0 mio. kr., hvilket er en stigning 58,3% i forhold til samme periode i 2016.

Resultatet – som er det bedste for 1.-3. kvartal i bankens historie - forrenter den gennemsnitlige egenkapital med 14,4% p.a., og anses som meget tilfredsstillende i det nuværende nulrentemiljø.
Det gode resultat skyldes at det høje aktivitetsniveau fra 1. halvår, er fortsat ind i 3. kvartal, primært med baggrund i stor aktivitet inden for boligfinansiering, samt en høj og meget tilfredsstillende kundetilgang er fortsat ind i 3. kvartal. Bankens samlede forretningsomfang er steget 20,0% i forhold til 1.-3. kvartal 2016.
Den fortsat gunstige udvikling i samfundsøkonomien påvirker kundeboniteten positivt og banken kan indtægtsføre yderligere 2,7 mio. kr. på tidligere nedskrivninger og hensættelser i 3. kvartal, så de samlede nedskrivninger og hensættelser på udlån og garantier for 1.-3. kvartal udgør en indtægt på 14,4 mio. kr.

 • Netto renteindtægter stiger med 1,4 mio. kr. (+1,2%)
 • Netto rente- og gebyrindtægter stiger med 6,6 mio. kr. (+2,9%).
 • Indtjening pr. omkostningskrone på 1,69 mod 1,37 i 1.-3. kvartal 2016.
 • Driftsudgifter stiger med 10,6 mio.kr. (+6,8%), heraf 7,1 mio. kr. til øgede it-udgifter.
 • Basisresultat på 67,8 mio. kr. – hvilket er bedre end forventet for 1.-3. kvartal 2017.
 • Nedskrivninger på udlån udgør en indtægt på 14,4 mio. kr. mod en udgift på 20,7 mio. kr. i 1.-3. kvartal 2016.
 • Positive kursreguleringer på 21,9 mio. kr. – en fremgang på 7,5 mio. kr. i forhold til 1.-3. kvartal 2016.
 • Udlån: Vækst i udlån fra ultimo 3. kvartal 2016 til ultimo 3. kvartal 2017 på 8,2%.
  Vækst i gennemsnitlig udlån på 5,5%
 • Indlån: Vækst i indlån fra ultimo 3. kvartal 2016 til ultimo 3. kvartal 2017 på 23,2%.
  Vækst i gennemsnitlig indlån på 23,5%
 • Kapitalprocent på 16,2% - solvensbehov opgjort til 10,6%.

For uddybende kommentarer henvises til 3. Kvartalsrapport.

Eventuelle spørgsmål kan rettes til bankdirektør Lars Møller Kristensen på telefon 86303149.