Tilfredsstillende resultat for 2018

6. February 2019

Bankens resultat før skat udgør 85,0 mio. kr. Resultatet før skat forrenter den gennemsnitlige egenkapital med 8,4%, hvilket anses for tilfredsstillende i det nuværende rentemarked.

• Basisresultat (resultat før nedskrivninger på udlån, kursreguleringer og skat på 57,4 mio. kr.
• Kursreguleringer 27,0 mio. kr. hvilket er en fremgang på 2,2 mio. kr. i forhold til 2017.
• Nedskrivninger på udlån m.v. udgør en indtægt på 4,2 mio. kr.
• Udlån: Fald i udlån fra ultimo 2017 til ultimo 2018 på -5,5%. Vækst i gennemsnitlig udlån før nedskrivninger på 7,9%.
• Indlån: Vækst i indlån fra ultimo 2017 til ultimo 2018 på 3,9%. Vækst i gennemsnitlig indlån på 12,1%.
• Solvens på 18,0% - regulatoriske kapitalkrav opgjort til 12,3% svarende til en overdækning på 5,7%.
• Ansvarlig kapital består udelukkende af egenkapital.
• Forslag om udbytte på 6 kr. pr. aktie, svarende til 22,4% af nettooverskuddet.
• Banken forventer i 2019 et resultat før skat i niveauet 75-90 mio. kr.

For uddybende kommentarer henvises til bankens årsrapport for 2018. Eventuelle spørgsmål kan rettes til bankdirektør Lars Møller Kristensen på telefon 86303149.