Klagevejledning i Djurslands Bank

Hvis du ønsker at klage over Djurslands Bank, skal du i første omgang kontakte din afdeling.

Hvis du herefter fortsat er uenig i Djurslands Banks behandling af din henvendelse eller resultatet heraf, kan du kontakte den klageansvarlige i Djurslands Bank. Du kan bede din afdeling om at blive henvist, eller du kan kontakte den klageansvarlige direkte.

Djurslands Banks klageansvarlige er afdelingsleder Tina Klausen. Du kan skrive til den klageansvarlige på følgende e-mail adresse: klage@djurslandsbank.dk eller via brev til: Djurslands Bank, Forretningsudvikling, Torvet 5, 8500 Grenaa, att. bankens klageansvarlige. 

Du kan også vælge at indbringe din klage for Pengeinstitutankenævnet, St. Kongensgade 62, 2. sal, 1264 København K, tlf. 35 43 63 33, http://www.fanke.dk.

EU-Kommissionens online klageportal kan også anvendes ved indgivelse af klage over en ydelse købt online. Det er særligt relevant, hvis du er forbruger med bopæl i et andet EU-land. Klage indgives på denne adresse: http://ec.europa.eu/odr. Ved indgivelse af klage skal du oplyse bankens e-mail adresse: klage@djurslandsbank.dk.