Finansøkonom i Djurslands Bank

Bliv finansøkonom i Djurslands Bank - vi har prøvet det før, og vi gør det gerne igen…

Din vej ind i banken

Et typisk forløb for dig som finansøkonom i Djurslands Bank er, at du starter i praktik hos os. Praktikken varer ca. 3 måneder og er placeret i perioden januar-marts. I slutningen af praktikken evaluerer vi forløbet sammen og finder ud af, om der er grobund for et yderligere samarbejde. Herefter fortsætter du som vikar hos os, mens du færdiggør dit finansøkonom-studie. Og til august starter du som Finanstrainee. 

Læs mere om uddannelse, udvikling, banken som arbejdsplads og økonomi under forløbet.


 

Vi du være finanstrainee i Djurslands Bank?

Når vi søger praktikanter vil det fremgå under vores ledige stillinger – se her.

Hils på en tidligere praktikant

Er du interesseret i at høre, hvordan tidligere praktikanter har oplevet praktikken?

Michelle fortæller her om, hvordan det er at være i praktik i Djurslands Bank.

Mød en tidligere praktikant

I perioden januar-marts 2017 var vi heldige at have tre finansøkonom-studerende i praktik i banken. En af dem var Michelle, som du møder her.

Michelle fortæller om praktikforløbet i Djurslands Bank.

Dagligdagen som praktikant

Sådan er det at være i praktik hos os

Ansvar fra dag 1

Klar til at tage fat? Vi har både små… og store udfordringer klar til dig.

Vi er et team

Allerede i praktik-forløbet og i vikarperioden vil du stille og roligt få ansvar for dine egne opgaver. I trainee-perioden vokser ansvaret endnu mere – du er en del af teamet i afdelingen og har sammen med dine kolleger ansvaret for, at teamet når sine mål.

Når du selv er klar til det, vil du så småt begynde at få dine egne kunder og holde kundemøder selv – selvfølgelig med opbakning og sparring fra dit team. I Djurslands Bank tror vi nemlig på, at man lærer bedst ved selv at prøve i praksis – det gælder både i systemerne og over for kunderne.

Et år med fuld fart frem – og med fokus på netop din udvikling

Tæt samarbejde mellem dig og din afdeling

Trainee-forløbet omfatter rigtig meget læring i praksis – primært i din egen afdeling, men også via uddannelsesdage hos nogle af bankens specialist-funktioner på Hovedkontoret. Samtidig følger du en finanstrainee-uddannelse, som finder sted i samarbejde med Finanssektorens Uddannelsescenter. Du er i skole ca. 17 dage fordelt over året og afslutter uddannelsen med en eksamen. 

For at sikre at dagligdagen i afdelingen og de ting, du lærer på skolen, går op i en højere enhed, får du tilknyttet en fast mentor i afdelingen. En mentor som har fokus på netop din udvikling. Samtidig vil du flere gange i løbet af traineeperioden deltage i trainee-udviklingssamtaler med din mentor og din nærmeste leder. Endelig har du også en uddannelsesansvarlig i bankens HR-afdeling, som koordinerer hele din uddannelse og følger op på, at din udvikling går den rigtige vej.

Vi holder hånd om din fortsatte udvikling

Efter endt traineeforløb vil du få mulighed for at videreuddanne dig. Du gennemgår blandt andet uddannelsen ”Den Kompetente Rådgiver” via Finanssektorens Uddannelsescenter, der gør dig i stand til at arbejde professionelt som finansrådgiver.

Din uddannelse som Finansøkonom giver adgang til HD 2. del i finansiel rådgivning. Hvis du selv ønsker at gennemføre denne uddannelse, vil vi både finansiere dit studium og give dig opbakning til at gennemføre det.

Praktik i Djurslands Bank

Bliv en del af et godt team

Din arbejdsplads

Nr. 9 på listen over Danmarks Bedste Arbejdspladser i 2016

Du bliver en del af en attraktiv arbejdsplads, som blev nr. 9 på listen over Danmarks Bedste Arbejdspladser i 2016. Et pengeinstitut, som er bundsolidt med gode nøgletal, og som vækster med nye afdelinger og kunder. En virksomhed præget af holdånd, hvor medarbejderne i det enkelte team løfter i flok og sammen skaber positive resultater. Derfor vil vi stille krav til dig og udfordre dig både personligt og fagligt. Men du kan også forvente, at din uddannelse i Djurslands Bank er velstruktureret.

En af bankens målsætninger er, at vi møder udfordringer med et smil, at vi alle bidrager til en god stemning og skaber resultaterne i fællesskab. Det betyder, at du aldrig behøver at være alene med udfordringerne, og at du kan få den støtte og vejledning, du har behov for.

 

UngBank – også et socialt netværk på tværs

I Djurslands Bank har vi en bank i banken, som vi kalder UngBank. Det er her, vi samler rådgivningen af vores unge kunder og de gode erfaringer med både at tiltrække og fastholde bankens unge kunder. Som trainee og kommende ung rådgiver vil du typisk indgå i UngBank, når du begynder at få dine egne kunder. Her bliver du også en del af det sociale fællesskab på tværs af bankens unge medarbejdere. Geografisk er UngBank-rådgivere placeret rundt i bankens forskellige afdelinger, men mødes på tværs både fysisk og virtuelt.

 

Din økonomi

Under praktikken får du SU, men ingen løn af banken. Du skal se praktikperioden som en investering i din fremtid. En investering, der er givet godt ud, fordi du i praktikken forhåbentlig bliver klogere på, hvad du vil arbejde med fremadrettet. Men også fordi det oftest er blandt vores praktikanter, at vi sætter holdet af trainees.

I vikar-perioden får du selvfølgelig løn, ligesom du får i ethvert andet studiejob. Fordelen ved vikarjobbet hos os er dog, at du tilegner dig relevant erhvervserfaring og fortsætter med at udvikle dine kompetencer indenfor bankens systemer, produkter mv.

 

I trainee-perioden får du selvfølgelig også løn. Trainee-lønnen ligger på ca. 24.300 kr. om måneden. Efter trainee-perioden på et år stiger du til godt kr. 28.500 og vil fortsætte med at stige hvert år de næste mange år. 

Herudover får du selvfølgelig de samme favorable medarbejdervilkår som alle øvrige medarbejdere i banken. Se nærmere i vores folder om Medarbejdergoder, som du finder her på hjemmesiden.