Finansøkonom i Djurslands Bank

Bliv finansøkonom i Djurslands Bank - vi har prøvet det før, og vi gør det gerne igen…

Din vej ind i banken

Et typisk forløb for dig som finansøkonom i Djurslands Bank er, at du starter i praktik hos os. Praktikken varer ca. 3 måneder og er placeret i perioden januar-marts. I slutningen af praktikken evaluerer vi forløbet sammen og finder ud af, om der er grobund for et yderligere samarbejde. Herefter fortsætter du som vikar hos os, mens du færdiggør dit finansøkonom-studie. Og til august starter du som Finanstrainee. 

Læs mere om uddannelse, udvikling, banken som arbejdsplads og økonomi under forløbet.


 

Vi du være finanstrainee i Djurslands Bank?

Når vi søger praktikanter vil det fremgå under vores ledige stillinger.

Hils på tidligere praktikanter

Er du interesseret i at høre, hvordan tidligere praktikanter har oplevet praktikken?

Hør Emma og Nicoline samt Michelle fortæller, hvordan det er at være i praktik i Djurslands Bank.

Mød vores tidligere praktikanter

Østjyllands bedste praktikvirksomhed.

I foråret 2019 var vi for 2. år i træk indstillet til en af priserne ved Østjyllands bedste praktikvirksomhed, som kåres af Aarhus Studenterhus på baggrund af indstillinger fra praktikanter. Her blev vi nomineret til én af de 6 priser – nemlig juryens specialpris.

Hør finansøkonomerne Emma og Nicoline fortælle om deres praktikforløb i 2018, og hvorfor de valgte at indstille os til Østjyllands bedste praktikvirksomhed.

Michelle fortæller om sit praktikforløb

I 2017 var vi heldige at have tre finansøkonomer i praktik i banken. En af dem var Michelle, som du møder her.

Dagligdagen som praktikant

Sådan er det at være i praktik hos os

Ansvar fra dag 1

Klar til at tage fat? Vi har både små… og store udfordringer klar til dig.

Vi er et team

Allerede i praktik-forløbet og i vikarperioden vil du stille og roligt få ansvar for dine egne opgaver. I trainee-perioden vokser ansvaret endnu mere – du er en del af teamet i afdelingen og har sammen med dine kolleger ansvaret for, at teamet når sine mål.

Når du selv er klar til det, vil du så småt begynde at få dine egne kunder og holde kundemøder selv – selvfølgelig med opbakning og sparring fra dit team. I Djurslands Bank tror vi nemlig på, at man lærer bedst ved selv at prøve i praksis – det gælder både i systemerne og over for kunderne.

Et år med fuld fart frem – og med fokus på netop din udvikling

Tæt samarbejde mellem dig og din afdeling

Trainee-forløbet omfatter rigtig meget læring i praksis – primært i din egen afdeling, men også via uddannelsesdage hos nogle af bankens specialist-funktioner på Hovedkontoret. Samtidig følger du en finanstrainee-uddannelse, som finder sted i samarbejde med Finanssektorens Uddannelsescenter. Du er i skole ca. 17 dage fordelt over året og afslutter uddannelsen med en eksamen. 

For at sikre at dagligdagen i afdelingen og de ting, du lærer på skolen, går op i en højere enhed, får du tilknyttet en fast mentor i afdelingen. En mentor som har fokus på netop din udvikling. Samtidig vil du flere gange i løbet af traineeperioden deltage i trainee-udviklingssamtaler med din mentor og din nærmeste leder. Endelig har du også en uddannelsesansvarlig i bankens HR-afdeling, som koordinerer hele din uddannelse og følger op på, at din udvikling går den rigtige vej.

Vi holder hånd om din fortsatte udvikling

Efter endt traineeforløb vil du få mulighed for at videreuddanne dig. Du gennemgår blandt andet uddannelsen ”Den Kompetente Rådgiver” via Finanssektorens Uddannelsescenter, der gør dig i stand til at arbejde professionelt som finansrådgiver.

Din uddannelse som Finansøkonom giver adgang til HD 2. del i finansiel rådgivning. Hvis du selv ønsker at gennemføre denne uddannelse, vil vi både finansiere dit studium og give dig opbakning til at gennemføre det.

Praktik i Djurslands Bank

Bliv en del af et godt team

Din arbejdsplads

Great Place to Work certificeret i 2018

I banken har vi en høj trivsel og arbejdsglæde blandt medarbejderne, hvilket kommer til udtryk ved, at vi er blevet Great Place to Work® certificeret. Vi er et bundsolidt pengein-stitut med gode nøgletal, som vækster med nye afdelinger og kunder. En virksomhed præget af holdånd, hvor medarbejderne i det enkelte team løfter i flok og sammen skaber positive resultater. Derfor vil vi stille krav til dig og udfordre dig både personligt og fagligt. Men du kan også forvente, at din uddannelse i Djurslands Bank er velstruktureret.

En af bankens målsætninger er, at vi møder udfordringer med et smil, at vi alle bidrager til en god stemning og skaber resultaterne i fællesskab. Det betyder, at du aldrig behøver at være alene med udfordringerne, og at du kan få den støtte og vejledning, du har behov for.

 

UngBank – også et socialt netværk på tværs

I Djurslands Bank har vi en bank i banken, som vi kalder UngBank. Det er her, vi samler rådgivningen af vores unge kunder og de gode erfaringer med både at tiltrække og fast-holde bankens unge kunder. Som trainee vil du indgå i UngBank. Her bliver du også en del af det sociale fællesskab på tværs af bankens unge medarbejdere. Geografisk er Ung-Bank-rådgiverne placeret i flere af bankens afdelinger, men mødes på tværs både fysisk og virtuelt.

 

Din økonomi

Under praktikken får du SU, men ingen løn af banken. Du skal se praktikperioden som en investering i din fremtid. En investering, der er givet godt ud, fordi du i praktikken forhåbentlig bliver klogere på, hvad du vil arbejde med fremadrettet. Men også fordi det oftest er blandt vores praktikanter, at vi sætter holdet af trainees.

I vikar-perioden får du selvfølgelig løn, ligesom du får i ethvert andet studiejob. Fordelen ved vikarjobbet hos os er dog, at du tilegner dig relevant erhvervserfaring og fortsætter med at udvikle dine kompetencer indenfor bankens systemer, produkter mv.

 

I trainee-perioden får du selvfølgelig også løn. Trainee-lønnen ligger på ca. 25.300 kr. om måneden. Efter trainee-perioden på et år stiger du til ca. kr. 29.600 og vil fortsætte med at stige hvert år de næste mange år. 

Herudover får du selvfølgelig de samme favorable medarbejdervilkår som alle øvrige medarbejdere i banken. Se nærmere i vores folder om Medarbejdergoder, som du finder her på hjemmesiden.