Aktionærmøder 2023

Aktionærmøde i Grenaa

 • Tirsdag 21. marts 2023 kl. 18.00
 • Grenaa Idrætscenter, Ydesvej 2, 8500 Grenaa

Aktionærmøde i Aarhus

 • Torsdag 23. marts 2023 kl. 18.00
 • Centralværkstedet, Værkmestergade 9, 8000 Aarhus C

Afholdelse af aktionærmøderne

Deltag i et af bankens aktionærmøder og hør om emner og områder, som er relevante for dig som kunde og aktionær i Djurslands Bank.
Vi kommer rundt om emner fra bankens generalforsamling, bankens aktiviteter og resultater for 2022 samt lokale indlæg fra bankens to områdedirektører.

Aktionærmøderne er ikke kun fakta og tørre tal. Du vil også kunne opleve uforklarlig manipulation, tankelæsning, magi og hypnose leveret på en humoristisk måde, når Henrik Svanekiær afslutter aftenens program. Herefter er banken vært ved en dejlig middag.

Tilmelding

Der er åbent for bestilling af adgangskort fra onsdag den 1. februar 2023 kl. 09.00 til fredag 10. marts 2023.
Bemærk der er et begrænset antal pladser til bankens aktionærmøder.

Bestilling foretages via link til Investorportalen her på bankens hjemmeside. Du skal være aktionær for at deltage, og det er fra og med i år ikke muligt at tilmelde en ledsager til aktionærmøderne.

Aktionærer med fælles depot kan sende en mail til rita@djurslandsbank.dk for at få et ledsagerkort til den ene person, der står anført i depotet.

Dagsorden på aktionærmøderne

 • Bankens formand, Ejner Søby, og bankdirektør Lars Møller Kristensen informerer om de væsentligste indlæg og beslutninger fra generalforsamlingen.
 • Områdedirektørerne Peter Bredal og Peter Møller beretter i henholdsvis Aarhus og Grenaa om nyt fra lokalområderne
 • Velkommen til aftenens gæst: Henrik Svanekiær.
  Efter bankens beretning kan du glæde dig til at blive underholdt af Henrik Svanekiær - en mand med mange titler: Magiker, tankelæser, hypnotisør, entertainer og meget mere.
 • Middag

Generalforsamling 2023

Generalforsamling i Grenaa

 • Onsdag 15. marts 2023 kl. 17.00
 • Kulturhuset Pavillonen, Kærvej 11, 8500 Grenaa

Der serveres kaffe og lidt snacks i forbindelse med afviklingen af bankens ordinære generalforsamling.

Der er ikke programsat middag og underholdning i forlængelse af generalforsamlingen. Der kan du vælge at deltage på et af bankens aktionærmøder i stedet.

Tilmelding

Bestilling af adgangskort er åben fra 13. februar 2023 kl. 09.00 til fredag den 10. marts 2023. Herefter er det ikke muligt at tilmelde sig bankens generalforsamling.
Bestilling foretages via link til Investorportalen her på bankens hjemmeside.

For at deltage og stemme på generalforsamlingen skal aktionærens aktiebeholdning være registreret i Ejerbogen senest 8. marts 2023 (registreringsdatoen), idet stemmeretten afgøres på baggrund af aktiebesiddelsen denne dag – jf. bankens vedtægter § 9 stk. 4.

Dagsorden i henhold til vedtægternes §7

 • Fremlæggelse af årsberetning.
 • Fremlæggelse af årsrapport med revisionspåtegning til godkendelse.
 • Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport.
 • Fremlæggelse af og vejledende afstemning om vederlagsrapporten for 2022
 • Valg af medlemmer til repræsentantskabet.
 • Valg af revisor
 • Behandling af fremkomne forslag