Generalforsamling og aktionærmøde

Vi afholder hvert år ordinær generalforsamling og aktionærmøde for bankens 18.244 aktionærer.

Generalforsamlingen afholdes traditionen tro i Grenaa og er bankens øverste myndighed, hvor aktionærerne som medejere af banken kan udøve deres stemmeret. At være aktionær er ikke kun en investering, men også en mulighed for at få medindflydelse på hvordan banken drives.

Derfor er det vores ønske, at så mange aktionærer som muligt deltager på generalforsamlingen.


Ud over den faste, årlige generalforsamling afholder Djurslands Bank et mere uformelt aktionærmøde i Aarhus. Her informerer vi om de væsentligste indlæg og beslutninger fra generalforsamlingen.

Læs mere her